Orientační týden

11.–15. září 2023

Orientační týden je pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. Noví studenti se mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Součástí je také uvedení do Informačního systému MU, představení nabídky služeb Ústřední knihovny FF MU, Centra jazykového vzdělávání, zahraničních pobytů, které koordinuje Centrum zahraniční spolupráce MU, a mnoho dalšího.

Letos se poprvé orientační týden uskuteční ještě před zahájením semestru!

Společná informační setkání

Rande s knihovnou

Úvodní seznámení s Ústřední knihovnou FF MU a jejími službami nejen pro studenty prvních ročníků. Přijďte si osobně nebo i online poslechnout, co vše vám může knihovna nabídnout.

 • pondělí 11. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • úterý 12. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • středa 13. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • pondělí 18. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • úterý 19. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • středa 20. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)

Nestíháte přijít ráno? Připojte se na odpolední Online Rande.

 • středa 13. 9., 14:00–15:00 hod., online v MS Teams (připojte se)
 • čtvrtek 14. 9., 18:00–19:00 hod., online v MS Teams (připojte se)

Piknik s knihovnou

Přijďte si s námi dát kafe a něco malého na zub. Zahrajte si hry a zjistěte jaké služby a technologie v knihovně nabízíme.

 • středa 20. 9., 9:00–11:00 hod., před knihovnou (Arna Nováka 1, budova F)

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vestibulu před Čítárnou (budova D).

IS očima studujících

Seznamte se s Informačním systémem Masarykovy univerzity.

 • úterý 12. 9., 16:00–17:30 hod., učebna B2.33 – omezená kapacita, nutnost rezervace
 • středa 13. 9., 14:00–15:30 hod., online

Poprvé v ELFu

Poznejte systém ELF a další možnosti studia online v interaktivním workshopu.

 • středa 13. 9., 16:00–17:30 hod., učebna B2.33 – omezená kapacita, nutnost rezervace

Na fakultě s cITem

Seznamte se se softwarovou i hardwarovou podporou studia na fakultě.

 • úterý 12. 9., 14:00–15:30 hod., učebna B2.33 – omezená kapacita, nutnost rezervace

Nevíte? Tápete? Jsme jedno ucho

Zjistěte, s čím vším se můžete během studia obracet na Poradenské centrum MU.

 • středa 13. 9., 12:00–13:30 hod., učebna B2.32

Centrum jazykového vzdělávání

Zjistěte, jak můžete při studiu rozvíjet své jazykové kompetence.

 • úterý 12. 9., 14:00–15:30 hod., učebna B2.32
 • středa 13. 9., 14:00–15:30 hod., učebna B2.32

Z fakulty do světa – představení možností studia v zahraničí

Jaké možnosti studia v zahraničí vám nabízíme?

 • úterý 12. 9., 12:00–13:30 hod., učebna B2.32
 • středa 13. 9., 16:00–17:30 hod, učebna B2.32 a zároveň online

Prohlídky fakultního areálu

Vydejte se s průvodcem na krátkou procházku po hlavním fakultním areálu na Arna Nováka, zjistěte něco málo o jeho historii a objevte jeho nejdůležitější místa. Sraz na nádvoří u vrátnice.

 • úterý 12. 9., 13:30–14:00 hod.
 • úterý 12. 9., 15:30–16:00 hod.
 • úterý 12. 9., 17:30–18:00 hod.
 • středa 13. 9., 13:30–14:00 hod.
 • středa 13. 9., 15:30–16:00 hod.
 • středa 13. 9., 17:30–18:00 hod.

Oborová setkání

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami můžete využít tuto mapu.

Centrum asijských studií

Čínská studia

 • pondělí 11. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.24

Japanistika

 • středa 13. 9., 10:00 hod., posluchárna D22

Historický ústav

Historie

Setkání se studenty 1. ročníku bakalářského studia historie se uskuteční v rámci výuky předmětu HIAb02 Úvod do historikovy práce.

Kabinet češtiny pro cizince

Český jazyk a literatura – specializace Čeština pro cizince

 • pondělí 11. 9., 11:00 hod., posluchárna D43

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Anglický jazyk a literatura, English language and literature

 • bakalářské studium – úterý 12. 9., 10:00 hod., posluchárna B2.13
 • navazující magisterské studium – úterý 12. 9., 12:00 hod., posluchárna G33

Překladatelství anglického jazyka a literatury

 • úterý 12. 9., 14:00 hod., pracovna G.316

Severoamerická kulturní studia

 • úterý 12. 9., 10:00 hod., pracovna G.316

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

 • středa 13. 9., 10:00 hod., posluchárna G33

Katedra divadelních studií

Divadelní studia

  • pondělí 11. 9., 15:00 hod., posluchárna G01

Katedra filozofie

Filozofie

 • bakalářské studium – čtvrtek 14. 9., 14:00 hod., posluchárna A11

Katedra informačních studií a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

 • bakalářské studium – pátek 22. 9., 10:00 hod., posluchárna B2.13 (v rámci předmětu ISKB03)

Psychologický ústav

Psychologie

 • bakalářské studium – středa 20. 9., 10:00 hod., posluchárna D22 (v rámci výuky)
 • navazující magisterské studium – úterý 19. 9., 12:00 hod., posluchárna K23 (v rámci výuky)

Seminář dějin umění

Dějiny umění

 • bakalářské studium – úterý 12. 9., 10:30 hod., Knihovna Hanse Beltinga
 • navazující magisterské studium – pondělí 18. 9., 9:00 hod., posluchárna K31 (setkání proběhne v rámci výuky, účast doporučena zejména novým studujícím v prvním ročníku NMgr studia)

Seminář estetiky

Estetika

 • Informační setkání se uskuteční v rámci první hodiny společné výuky.

Ústav archeologie a muzeologie

Archeologie, Klasická archeologie a Muzeologie

 • čtvrtek 14. 9., 10:00 hod., posluchárna M21
 • Ústav archeologie a muzeologie zahájí podzimní semestr společným setkáním studentů prvních ročníků, zástupců studentů vyšších ročníků a vyučujících. Podrobný program na webových stránkách ústavu.

Ústav českého jazyka a Ústav české literatury

Český jazyk a literatura

 • bakalářské studium – čtvrtek 14. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.13
 • navazující magisterské studium – úterý 19. 9., 11:00 hod., posluchárna D41

Literatura a mezikulturní komunikace

 • středa 20. 9., 18:00 hod., posluchárna B2.43

Počítačová lingvistika

 • úterý 12. 9., 10:00 hod., učebna G13

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 • úterý 19. 9., 10:00 hod., posluchárna D41

Ústav evropské etnologie

Etnologie

 • středa 13. 9., 10:00 hod., posluchárna J31

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • bakalářské studium – čtvrtek 14. 9., 14:00 hod., posluchárna C34 (od 15:00 hod. pak na dvorku FF proběhne seznamovací piknik pro prváky bakalařského studia v režií studentů starších ročníků)
 • navazující magisterské studium – čtvrtek 14. 9., 15:00 hod., posluchárna C34

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Německý jazyk a literatura

 • bakalářské studium – středa 13. 9., 9:00 hod., posluchárna D22

Ústav hudební vědy

Hudební věda

 • bakalářské studium prezenční, 1. ročník – středa 13. 9., 9:00 hod., posluchárna N21
 • bakalářské studium prezenční, 2. a 3. ročník – středa 13. 9., 10:00 hod., posluchárna N21
 • bakalářské studium kombinované – pátek 22. 9., 12:00 hod., posluchárna N41 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studium – středa 13. 9., 11:00 hod., posluchárna N21

Management v kultuře

 • prezenční studium – úterý 12. 9., 13:30 hod., posluchárna N41
 • kombinované studium – sobota 7. 10., 16:00 hod., posluchárna P201 (ekonomicko-správní fakulta, v rámci předmětu MKV_EKKU Ekonomika kultury)

Sdružená uměnovědná studia

 • prezenční studiumúterý 12. 9., 9:00 hod., posluchárna N51
 • kombinované studium – pátek 22. 9., 8:00 hod., posluchárna N51 (první hodina prosemináře)

Teorie a provozovací praxe staré hudby

 • pátek 22. 9., 16:45 hod., posluchárna N42

Teorie interaktivních médií

 • bakalářské prezenční studiumčtvrtek 14. 9., 9:00 hod., posluchárna N21
 • bakalářské kombinované studium – pátek 22. 9., 9:00 hod., posluchárna N21 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studiumčtvrtek 14. 9., 11:00 hod., posluchárna N21 (možnost připojení online)

Učitelství estetické výchovy pro střední školy

 • pondělí 18. 9., 18:30 hod., online

Zvukový design a multimediální technologie

 • pondělí 11. 9., 10:00 hod., posluchárna N21

Ústav jazykovědy a baltistiky

Baltistika

 • středa 13. 9., 10:00 hod., posluchárna D33

Obecná jazykověda

 • pondělí 11. 9., 10:00 hod., posluchárna D22

Ústav klasických studií

 • společné setkání všech studijních programů ÚKS – úterý 12. 9., 10:00 hod., posluchárna A21
 • Na společné setkání navážou oborová setkání a následně piknik v režii starších studentů.

Ústav pedagogických věd

 • orientační setkání pro studenty prvních ročníků všech prezenčních bakalářských i navazujících magisterských programů – pondělí 18. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.43

Andragogika

 • Andragogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – čtvrtek 21. 9., 14:00–20:00 hod.

Pedagogika

 • Pedagogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – pondělí 18. 9., 14:00–20:00 hod.
 • Adaptační program pro bakalářské studenty programu Pedagogika – úterý 19. 9., 9:00–20:00 hod.

Sociální pedagogika a poradenství

 • Sociálně-pedagogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – středa 20. 9., 14:00–20:00 hod., posluchárna C43
 • Adaptační program pro bakalářské studenty Sociální pedagogiky a poradenství – čtvrtek 21. 9., 9:00–20:00 hod.

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Archivnictví, Pomocné vědy historické

 • 12.–15. září v Uherském Hradišti

Adaptační kurz v Uherském Hradišti zahrnuje workshopy, přednášky a exkurzi ve státní okresním archivu, prohlídku města, exkurzi s výkladem do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, návštěvu zámku Buchlovice. Studenti se seznámí nejen se studijními programy a některými vyučujícími v programech archivnictví a pomocné vědy historické, ale také nahlédnou, jak jejich obory fungují v praxi.

Základní informace zazní na první hodině kurzu Úvod do studia historických věd v úterý 19. 9., 10:00–11:40 hod., učebna B2.34.

Ústav religionistiky

Religionistika

 • prezenční studiumpondělí 11. 9., 12:00 hod., posluchárna J22
 • kombinované studium – pátek 15. 9., 18:00 hod., online (MS Teams, odkaz obdrží studující e-mailem)

Ústav románských jazyků a literatur

Francouzský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumstředa 13. 9., 12:00 hod., posluchárna G24

Katalánský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumstředa 13. 9., 10:30 hod., posluchárna G32

Italský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumpondělí 11. 9., 10:00 hod., posluchárna G32
 • navazující magisterské studium – pondělí 11. 9., 10:30 hod., posluchárna G32

Portugalský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumpondělí 11. 9., 9:00 hod., posluchárna B2.41

Španělský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumúterý 12. 9., 10:00 hod., posluchárna D22

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

 • úterý 12. 9., 15:30 hod., učebna G11

Ústav slavistiky

Jihoslovanská a balkánská studia

 • čtvrtek 14. 9., 10:30 hod., posluchárna B2.32

Polská studia

 • středa 13. 9., 14:00 hod., posluchárna A31

Ruská studia

 • bakalářské studium – úterý 12. 9., 11:00 hod., posluchárna A31

Ukrajinská studia

 • čtvrtek 14. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.32

Jste na fakultě noví? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační web pro prváky, který vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.