Orientační týden

5.–9. října 2020

Orientační týden je již pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. Noví studenti se mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Součástí je také uvedení do Informačního systému MU, představení nabídky služeb Ústřední knihovny FF MU, Centra jazykového vzdělávání, zahraničních pobytů, které koordinuje Centrum zahraniční spolupráce MU, a možností profesního růstu, jež nabízí Kariérní centrum MU.

Celofakultní akce

Rande s knihovnou

 • Využívejte možností knihovny naplno, ať už jde o výpůjčky, práci s elektronickými zdroji či hledání v databázích.
 • pondělí 5. 10. 14:00–15:30 hod. (připojte se)
 • úterý 6. 10. 17:00–18:30 hod. (připojte se)
 • středa 7. 10. 17:00–18:30 hod. (připojte se)
 • čtvrtek 8. 10. 14:00–15:30 hod. (připojte se)

IS pohledem studenta

 • Seznamte se s Informačním systémem MU.
 • čtvrtek 8. 10. v 10:00 hod. (připojte se)
 • čtvrtek 8. 10. v 16:00 hod. (připojte se)

Úvod do e-learningu

 • Poznejte systém ELF a další možnosti studia online.
 • pondělí 5. 10. v 16:00 hod. (připojte se)
 • středa 7. 10. v 16:00 hod. (připojte se)
 • Prosíme zájemce o účast na informačním setkání, aby si předem prošli tuto stránku a vyzkoušeli si, zda jim vše funguje, jak má.

Úvod do IT

 • Seznamte se se softwarovou i hardwarovou podporou studia na fakultě.
 • úterý 6. 10. v 15:00 hod. (připojte se)
 • čtvrtek 8. 10. v 15:00 hod. (připojte se)

Kariérní centrum MUNI

 • Nikdy není brzy myslet na kariéru.
 • středa 7. 10. ve 14:00 hod. (připojte se)
 • čtvrtek 8. 10. ve 14:00 hod. (připojte se)

Centrum jazykového vzdělávání

 • Zjistěte, jak můžete při studiu rozvíjet své jazykové kompetence.
 • pondělí 5. 10. až pátek 9. 10. v 9:00 hod. (připojte se)

Oborová setkání

Sledujte instrukce vyučujících jednotlivých předmětů ve fakultním mailu. Uvedené informace se mohou změnit v souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Centrum asijských studií

Čínská studia 

 • pondělí 5. 10. od 12:00 hod.
 • 1. schůzka v MS Teams ve 12:00 hod.(připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • 2. schůzka v MS Teams ve 14:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Japanistika

 • pondělí 5. 10. v 16:00 hod.
 • připojte se ke schůzce v MS Teams dle instrukcí ve fakultním mailu
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Vietnamistika

 • středa 7. 10. od 12:00 hod.
 • 1. setkání ve 12:00 hod., posluchárna K33, příjmení A–M
 • 2. setkání ve 13:00 hod., posluchárna K33, příjmení N–Z
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Historický ústav

Historie

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Anglický jazyk a literatura

 • středa 7. 10. ve 14:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojit se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Katedra divadelních studií

Teorie a dějiny divadla

  • středa 7. 10. ve 14:00 hod.
  • posluchárna G01
   • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Katedra filozofie

Filozofie

Katedra informačních studií a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

 • pátek 9. 10. od 8:00 hod.
 • bakalářské studium: schůzka v MS Teams v 10:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • navazující magisterské studium: schůzka v MS Teams v 8:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • informační stránka pracoviště pro studenty 1. ročníku
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Psychologický ústav

Psychologie

 • bakalářské studium: schůzka v MS Teams v pondělí 5. 10. v 9:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • navazující magisterské studium: schůzka v MS Teams ve středu 7. 10. v 9:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Seminář dějin umění

Dějiny umění

 • bakalářské studium: posluchárna K31, úterý 6. 10. ve 14:00 hod.
 • navazující magisterské studium: schůzka v MS Teams v úterý 6. 10. v 11:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Seminář estetiky

Estetika

Ústav archeologie a muzeologie

Archeologie

 • pondělí 5. 10. v 9:00 hod.
 • posluchárna M12
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Klasická archeologie

 • středa 7. 10. v 10:00 hod.
 • posluchárna M11
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Muzeologie

 • 1. ročník bakalářského prezenčního studia: posluchárna M22, úterý 6. 10. v 10:00 hod.
 • 1. ročník bakalářského kombinovaného studia: posluchárna M21, středa 7. 10. v 9:00 hod.
 • 1. ročník navazujícího magisterského studia: schůzka v MS Teams ve čtvrtek 8. 10. v 15:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: 5. 10. 2020

Ústav českého jazyka

Český jazyk a literatura

 • úterý 6. 10. ve 12:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojit se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020 (první ročník), pondělí 5. 10. 2020 (druhý a vyšší ročník)

Počítačová lingvistika

 • úterý 6. 10. v 10:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojit se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020 (kurzy vyučované na FF MU), pondělí 5. 10. 2020 (kurzy vyučované na FI MU)

Čeština pro cizince

 • úterý 6. 10. v 11:00 hod.
 • posluchárna D42
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Ústav evropské etnologie

Etnologie

 • 1. ročník bakalářského studia: posluchárna J31, úterý 6. 10.; 9:30 hod. studenti A–Ch; 11:00 hod. studenti J–R; 13:00 hod. studenti S–Z
 • studenti bakalářského studia mimo 1. ročník: schůzka v MS Teams ve středu 7. 10. v 9:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • studenti navazujícího magisterského studia: schůzka v MS Teams ve středu 7. 10. v 10:00 hod. (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • pondělí 5. 10. 2020 ve 14:00
 • schůzka v MS Teams (připojte se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: úterý 6. 10. 2020

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)

 • pondělí 5. 10. v 10:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • Informace pro studenty
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Norština

 • pondělí 5. 10. v 10:00 hod.
 • posluchárna J21
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Ústav hudební vědy

Digitální kultura a kreativní průmysly

Hudební věda

Management v kultuře

Sdružená uměnovědná studia

Teorie a provozovací praxe staré hudby

Teorie interaktivních médií:

 • 1. ročník bakalářského prezenčního studia: schůzka v MS Teams ve středu 7. 10. v 9:00 hod. (připojte se)
 • 1. ročník bakalářského kombinovaného studia: schůzka v MS Teams v pátek 9. října v 9:00 hod. (připojte se)
 • 1. ročník prezenčního i kombinovaného navazujícího magisterského studia: schůzka v MS Teams ve středu 7. října v 10:00 hod. (připojte se)
 • informační stránka pracoviště pro studenty 1. ročníku
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Učitelství estetické výchovy pro SŠ

Ústav jazykovědy a baltistiky

Baltistika

Obecná jazykověda

 • čtvrtek 8. 10. ve 14:00 hod.
 • posluchárna B2.43
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Tlumočnictví znakového jazyka

 • neděle 4. 10. od 9:00 hod.
 • 1. skupina: 9:00–12:00 hod.
 • 2. skupina: 13:00–16:00 hod.
 • Podrobné informace najdete ve fakultní poště.
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Ústav klasických studií

Latinský jazyk a literatura

Klasický řecký jazyk a literatura:

Novořecký jazyk a literatura:

Mediteránní studia:

Dějiny starověku:

Ústav pedagogických věd

Pedagogika:

  • středa 7. 10. v 8:00 hod.
  • schůzka v MS Teams (připojte se)
  • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Sociální pedagogika a poradenství:

 • středa 7. 10. v 8:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojte se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Pomocné vědy historické

Archivnictví

Ústav religionistiky

Religionistika

 • 1. ročník bakalářského prezenčního studia: posluchárna G31, pondělí 5. 10. ve 12:00 hod.
 • 1. ročník bakalářského kombinovaného studia: posluchárna J22, pátek 16. 10. v 8:30 hod.
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 5. 10. 2020

Ústav románských jazyků a literatur

Francouzský jazyk a literatura

 • středa 7. 10. v 10:00 hod.
 • posluchárna G24
 • zahájení výuky dle rozvrhu: dle pokynů vyučujících

Katalánský jazyk a literatura:

 • pondělí 5. 10. v 9:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: dle pokynů vyučujících

Italský jazyk a literatura:

 • bude upřesněno

Portugalský jazyk a literatura:

 • bude upřesněno

Španělský jazyk a literatura:

 • středa 7. 10. ve 14:00 hod.
 • schůzka v aplikaci Zoom (připojte se)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Ústav slavistiky

Jihoslovanská a balkánská studia

 • úterý 6. 10. v 10:00 hod.
 • posluchárna B2.42
 • zahájení výuky dle rozvrhu: dle pokynů vyučujících

Ruská studia

 • úterý 6. 10. ve 14:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 12. 10. 2020

Ukrajinská studia

 • úterý 6. 10. ve 12:00 hod.
 • posluchárna B2.51
 • zahájení výuky dle rozvrhu: 12. 10. 2020 (první ročník); 5. 10. 2020 (vyšší ročníky)

Polská studia

 • úterý 6. 10. v 11:00 hod.
 • schůzka v MS Teams (připojte se dle instrukcí ve fakultním mailu)
 • zahájení výuky dle rozvrhu: 12. 10. 2020 (první ročník); 5. 10. 2020 (vyšší ročníky)

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami využijte tuto mapu.

Informace pro studenty vyšších ročníků

O podobě výuky v orientačním týdnu většinou informují jednotliví vyučující e-mailem.

Jste na fakultě noví? Je toho moc a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Web pro prváky

Bojíte se, jak technicky zvládnete online výuku?

Nemusíte. Pročtěte si web o online výuce na FF MU z pohledu studenta, kde najdete přehledný návod, jak pracovat s aplikací MS Team.

Návody pro studenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.