Orientační týden

13.–17. září 2021

Orientační týden je již pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. Noví studenti se mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Součástí je také uvedení do Informačního systému MU, představení nabídky služeb Ústřední knihovny FF MU, Centra jazykového vzdělávání, zahraničních pobytů, které koordinuje Centrum zahraniční spolupráce MU, a možností profesního růstu, jež nabízí Kariérní centrum MU.

Slavnostní zahájení semestru a otevření kaFFe

Slavnostní zahájení semestru a otevření kaFFe

 • pondělí 13. 9., 16:00 hod., Čítárna a nádvoří (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)

Děkan Filozofické fakulty MU společně s celým vedením vás srdečně zvou na slavnostní zahájení podzimního semestru spojené s otevřením kavárenského pultu „kaFFe“ v prostorách Čítárny. Přijďte ochutnat kávu a občerstvení z dílny paní kavárnice, připít na zdar novému semestru sklenkou dobrého vína a potkat se s kolegyněmi a kolegy.

Zjistěte více

Labské horrorroperry

Hudební produkce souboru Ensemble Opera Diversa symbolicky odstartuje nový semestr i připomínku stého výročí od zahájení výuky na FF MU. Všichni jsou srdečně zváni!

 • pondělí 13. 9., 17:00 hod., nádvoří FF MU

Zjistěte více

Společná informační setkání

Rande s knihovnou

Úvodní seznámení s Ústřední knihovnou FF MU a jejími službami nejen pro studenty prvních ročníků. Přijďte si osobně nebo i online poslechnout, co vše vám může knihovna nabídnout. 

 • pondělí 13. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • úterý 14. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • středa 15. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • čtvrtek 16. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)

Nestíháte přijít ráno? Připojte se na odpolední Online Rande.

 • úterý 14. 9., 14:00–15:00 hod., online v MS Teams (připojte se)
 • středa 15. 9., 14:00–15:00 hod., online v MS Teams (připojte se)

Piknik s knihovnou

Přijďte si s námi dát kafe a něco malého na zub. Zahrajte si hry a zjistěte jaké služby a technologie v knihovně nabízíme.

 • úterý 14. 9., 9:00–12:00 hod., před knihovnou (Arna Nováka 1, budova F)

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vestibulu před Čítárnou (budova D).

IS pohledem studenta

Seznamte se s Informačním systémem MU.

Úvod do e-learningu

Poznejte systém ELF a další možnosti studia online.

Úvod do IT

Seznamte se se softwarovou i hardwarovou podporou studia na fakultě.

Kariérní centrum MUNI

Nikdy není brzy myslet na kariéru.

Centrum jazykového vzdělávání

Zjistěte, jak můžete při studiu rozvíjet své jazykové kompetence.

 • pondělí 13. 9. až pátek 17. 9., 9:00–9:30 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • pondělí 13. 9. až pátek 17. 9., 12:00–13:00 hod., online (připojte se)

Setkání s proděkanem pro studium

Vstupte do studia s aktuálními a ověřenými informacemi ze studijní agendy.

Zahraniční oddělení

Jaké možnosti studia v zahraničí vám nabízíme? 

Spolkové odpoledne

Přijďte se seznámit se spolky, které působí (nejen) na naší fakultě.

 • čtvrtek 16. 9., 13:00–18:00 hod., fakultní nádvoří (Arna Nováka 1) (Facebook)
Oborová setkání

Sledujte instrukce vyučujících jednotlivých předmětů ve fakultním mailu. Uvedené informace se mohou změnit v souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami můžete využít tuto mapu.

Centrum asijských studií

Čínská studia 

 • pondělí 13. 9., 12:00 hod., učebna C11

Japanistika

 • pondělí 13. 9., 16:00 hod., učebna B2.23

Vietnamistika

 • středa 15. 9., 10:00 hod., učebna D43

Historický ústav

Historie

V orientačním týdnu bude probíhat seminář „Úvod do historikovy práce“. Ten je rozdělen do šesti seminárních skupin, které se konají vždy v čase 9:00–15:40 hod. Začátek v knihovně Historického ústavu. Podrobnosti naleznete v Informačním systému MU pod kódem semináře.

 • pondělí 13. 9., vede dr. Tomáš Dvořák (sem. skupina HIAb102/01)
 • úterý 14. 9., vede dr. Libor Vykoupil (sem. skupina HIAb102/02)
 • středa 15. 9., vede dr. Broněk Chocholáč (sem. skupina HIAb102/03)
 • středa 15. 9., vede dr. Lukáš Reitinger (sem. skupina HIAb102/04)
 • čtvrtek 16. 9., vede doc. Denisa Nečasová (sem. skupina HIAb102/05)
 • pátek 17. 9., vede dr. Martin Markel (sem. skupina HIAb102/06)

Kabinet češtiny pro cizince

Český jazyk a literatura – specializace Čeština pro cizince

 • úterý 14. 9., 10:00 hod., D43

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Anglický jazyk a literatura

 • úterý 14. 9., 12:00 hod., B2.13 (případně online)

Překladatelství anglického jazyka a literatury

 • pondělí 13. 9., 12:00–13:30 hod., G23

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

 • prezenční studium – ​čtvrtek 16. 9., 14:00 hod., G32
 • kombinované studium – pátek 17. 9., 12:00 hod., G31​

Katedra divadelních studií

Divadelní studia

  • pondělí 13. 9., 11:00–12:30 hod., G01

Katedra filozofie

Filozofie

 • úterý 14. 9., 12:00 hod., A11

Učitelství základů společenských věd pro střední školy

 • středa 15. 9., 16:00 hod., A11

Katedra informačních studií a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

 • bakalářské studium – pátek 17. 9., 10:00 hod., B2.13
 • navazující magisterské studium – pátek 17. 9., 12:00 hod., C11

Psychologický ústav

Psychologie

 • úterý 14. 9., 9:00 hod., D22

Seminář dějin umění

Dějiny umění

 • bakalářské studium – úterý 14. 9., 10:00 hod., K31
 • navazující magisterské studium – úterý 14. 9., 15:00 hod., K31

Seminář estetiky

Estetika

 • středa 15. 9., 11:00–12:00 hod., online

Ústav archeologie a muzeologie

Archeologie, Klasická archeologie a Muzeologie

 • středa 15. 9., 10:00 hod., M21
 • Setkání bude zahájeno jako společné pro celý ústav, následovat budou pohovory pro první ročníky jednotlivých oborů.

Ústav českého jazyka a Ústav české literatury

Český jazyk a literatura

 • bakalářské studium – pondělí 13. 9., 15:00–16:00 hod., D22, případně online
 • navazující magisterské studium – pondělí 13. 9., 14:00–15:00 hod., D22, případně online

Počítačová lingvistika

 • bakalářské studium – úterý 14. 9., 10:00 hod., G13
 • navazující magisterské studium – úterý 14. 9., 12:00 hod., G13

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 • pondělí 13. 9., 13:00–14:00 hod., D22, případně online

Ústav evropské etnologie

Etnologie

 • čtvrtek 16. 9., 14:00 hod., J31

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • bakalářské studium – pondělí 13. 9., 15:00 hod., C34
 • navazující magisterské studium – pondělí 13. 9., 16:30 hod., C34

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Německý jazyk a literatura

 • bakalářské studium – pondělí 13. 9., 10:00–11:00 hod., J22
 • navazující magisterské studium – pondělí 13. 9., 11:00–12:00 hod., J22

Nizozemský jazyk, literatura a kultura

 • středa 15. 9., 10:00–11:00 hod., J22

Ústav hudební vědy

Hudební věda

 • bakalářské studium prezenční – středa 15. 9., 9:00 hod., N41
 • bakalářské studium kombinované – pátek 17. 9., 12:00 hod., N41 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studium – středa 15. 9., 11:00 hod., N41

Management v kultuře

 • úterý 14. 9., 13:30 hod., N41

Sdružená uměnovědná studia

 • prezenční studiumstředa 15. 9., 9:00 hod., N51
 • kombinované studium – pátek 17. 9., 8:00 hod., N51 (první hodina prosemináře)

Teorie a provozovací praxe staré hudby

 • pátek 17. 9., 16:45 hod., N42

Teorie interaktivních médií

 • bakalářské prezenční studiumstředa 15. 9. 9:00 hod., N21
 • bakalářské kombinované studium – pátek 17. 9., 9:00 hod., N21 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studiumstředa 15. 9., 11:00 hod., N21 

Učitelství estetické výchovy pro střední školy

 • čtvrtek 16. 9., 16:00 hod., online

Zvukový design a multimediální technologie

 • pondělí 13. 9., 15:00 hod., N21

Ústav jazykovědy a baltistiky

Baltistika

 • středa 15. 9., 16:00 hod., C33

Obecná jazykověda

 • čtvrtek 16. 9., 14:00 hod., G24

Tlumočnictví znakového jazyka

 • pondělí 13. 9., 9:30 hod., L31
 • Setkání je náplní kurzu TCZJ16 Adaptační kurz, který si účastníci před setkáním zaregistrují.

Ústav klasických studií

 • společné setkání oborů ÚKS – čtvrtek 16. 9., 10:00 hod., A21
 • Navazují na něj oborová setkání.

Dějiny starověku

 • čtvrtek 16. 9., dvorek FF MU / A21 (po skončení celoústavního setkání)

Klasický řecký jazyk a literatura

 • čtvrtek 16. 9., A24 (po skončení celoústavního setkání)

Latinský jazyk a literatura

 • čtvrtek 16. 9., A24 (navazuje na Klasický řecký jazyk a literaturu)

Mediteránní studia

 • čtvrtek 16. 9., A21 (po skončení celoústavního setkání)

Novořecký jazyk a literatura

 • čtvrtek 16. 9., pracovna A219 (po skončení celoústavního setkání)

Ústav pedagogických věd

Andragogika, Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Archivnictví, Pomocné vědy historické

 • pondělí 13. 9., 10:00 hod., B2.11

Ústav religionistiky

Religionistika

 • pondělí 13. 9., 14:00 hod., G32

Ústav románských jazyků a literatur

Francouzský jazyk a literatura

 • středa 15. 9., 10:00–12:00 hod., G24

Katalánský jazyk a literatura

 • pondělí 13. 9., 12:00 hod., G25

Italský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumčtvrtek 16. 9., 12:00–13:40 hod., G32
 • navazující magisterské studium – středa 15. 9., 8:00 hod., G02

Portugalský jazyk a literatura

 • pondělí 13. 9., 10:00 hod., B2.34

Španělský jazyk a literatura

 • pondělí 13. 9., 12:00 hod., G24

Ústav slavistiky

Jihoslovanská a balkánská studia

 • středa 15. 9., 10:00 hod., A31

Ruská studia

 • úterý 14. 9., 10:00–11:40 hod., A31

Ukrajinská studia

 • úterý 14. 9., 14:00 hod., A31

Polská studia

 • středa 15. 9., 14:00 hod., B2.32
Výuka v orientačním týdnu

Zda se bude v orientačním týdnu již konat výuka vašeho předmětu, vás bude informovat přímo vyučující e-mailem.

Jste na fakultě noví? Je toho moc a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Web pro prváky

Bojíte se, jak technicky zvládnete online výuku?

Nemusíte. Pročtěte si web o online výuce na FF MU z pohledu studenta, kde najdete přehledné informace o všech jejích možných podobách.

Návody pro studenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.