Orientační týden

12.–16. září 2022

Orientační týden je pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. Noví studenti se mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Součástí je také uvedení do Informačního systému MU, představení nabídky služeb Ústřední knihovny FF MU, Centra jazykového vzdělávání, zahraničních pobytů, které koordinuje Centrum zahraniční spolupráce MU, a možností profesního růstu, jež nabízí Kariérní centrum MU.

Společná informační setkání

Rande s knihovnou

Úvodní seznámení s Ústřední knihovnou FF MU a jejími službami nejen pro studenty prvních ročníků. Přijďte si osobně nebo i online poslechnout, co vše vám může knihovna nabídnout.

 • pondělí 12. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • úterý 13. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • středa 14. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • čtvrtek 15. 9., 8:00–9:00 hod., Čítárna (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)

Nestíháte přijít ráno? Připojte se na odpolední Online Rande.

 • středa 14. 9., 13:30–14:30 hod., online v MS Teams (připojte se)
 • čtvrtek 15. 9., 13:30–14:30 hod., online v MS Teams (připojte se)

Piknik s knihovnou

Přijďte si s námi dát kafe a něco malého na zub. Zahrajte si hry a zjistěte jaké služby a technologie v knihovně nabízíme.

 • středa 14. 9., 9:00–11:00 hod., před knihovnou (Arna Nováka 1, budova F)

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vestibulu před Čítárnou (budova D).

IS pohledem studenta

Seznamte se s Informačním systémem MU.

 • pondělí 12. 9., 16:00–17:30 hod., online (připojte se)

Poprvé v ELFu

Poznejte systém ELF a další možnosti studia online v interaktivním workshopu.

 • úterý 13. 9., 14:00–16:00 hod., webinář
 • pátek 16. 9., 14:00–16:00 hod., webinář

Na fakultě s cITem

Seznamte se se softwarovou i hardwarovou podporou studia na fakultě.

Najděte pro sebe tu pravou službu – představení Kariérního centra MU

Nikdy není brzy myslet na kariéru.

Centrum jazykového vzdělávání

Zjistěte, jak můžete při studiu rozvíjet své jazykové kompetence.

 • pondělí 12. 9. až čtvrtek 15. 9., 9:00–9:30 hod., před Čítárnou (Arna Nováka 1, budova D, přízemí)
 • čtvrtek 15. 9., 14:00 hod., online (připojte se)

Jak funguje studijní oddělení a s čím se na něj obracet?

Vstupte do studia s aktuálními a ověřenými informacemi ze studijní agendy.

Z fakulty do světa – představení možností studia v zahraničí

Jaké možnosti studia v zahraničí vám nabízíme?

Oborová setkání

Sledujte instrukce vyučujících jednotlivých předmětů ve fakultním mailu. Uvedené informace se mohou změnit.

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami můžete využít tuto mapu.

Centrum asijských studií

Čínská studia

 • úterý 13. 9., 16:00–17:00 hod., posluchárna D31

Japanistika

 • středa 14. 9., 10:00 hod., učebna B2.13

Historický ústav

Historie

V orientačním týdnu bude probíhat seminář „Úvod do historikovy práce“ (kód HIAb02). Je rozdělen do šesti seminárních skupin, které se konají vždy v čase 9:00–15:40 hod. Začátek v knihovně Historického ústavu (budova B2, 5. podlaží). Podrobnosti naleznete v Informačním systému MU pod kódem semináře.

 • pondělí 12. 9., vede dr. Tomáš Dvořák (sem. skupina HIAb02/01)
 • úterý 13. 9., vede dr. Bronislav Chocholáč (sem. skupina HIAb02/02)
 • středa 14. 9., vede doc. Denisa Nečasová (sem. skupina HIAb02/03)
 • středa 14. 9., vede dr. Martin Markel (sem. skupina HIAb02/06)
 • čtvrtek 15. 9., vede dr. Lukáš Reitinger (sem. skupina HIAb02/04)
 • pátek 16. 9., vede dr. Jiří Němec (sem. skupina HIAb02/05)

Kabinet češtiny pro cizince

Český jazyk a literatura – specializace Čeština pro cizince

 • úterý 13. 9., 10:00 hod., posluchárna D43

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Anglický jazyk a literatura

 • bakalářské studium, česká akreditace – středa 14. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.13

English language and literature, Anglický jazyk a literatura

 • navazující magisterské studium, anglická i česká akreditace – středa 14. 9., 12:00 hod., posluchárna G316

Překladatelství anglického jazyka a literatury

 • pondělí 12. 9., 12:00 hod., posluchárna G23

Severoamerická kulturní studia

 • úterý 13. 9., 9:30 hod., posluchárna G316

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

 • prezenční studium – ​úterý 13. 9., 14:00 hod., posluchárna G316
 • kombinované studium – pátek 16. 9., 12:00 hod., online

Katedra divadelních studií

Divadelní studia

  • středa 14. 9., 14:00 hod., posluchárna G316

Katedra filozofie

Filozofie

 • bakalářské studium – úterý 13. 9., 12:00–13:00 hod., posluchárna A11

Učitelství základů společenských věd pro střední školy

 • středa 14. 9., 16:00 hod., posluchárna A11

Katedra informačních studií a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

 • bakalářské studium – pátek 16. 9., 10:00 hod., posluchárna B2.13
 • navazující magisterské studium – pátek 16. 9., 12:00 hod., posluchárna D22

Design informačních služeb

 • pátek 16. 9., 10:00 hod., online (MS Teams)

Psychologický ústav

Psychologie

 • bakalářské studium – úterý 13. 9., 9:00 hod., posluchárna D22
 • navazující magisterské studium – úterý 13. 9., 10:00 hod., posluchárna D22

Seminář dějin umění

Dějiny umění

 • bakalářské studium – pondělí 19. 9., 10:00 hod., posluchárna K31
 • navazující magisterské studium – středa 14. 9., 14:00 hod., posluchárna K31

Seminář estetiky

Estetika

 • středa 14. 9., 10:00–11:00 hod., posluchárna C33

Ústav archeologie a muzeologie

Archeologie a Klasická archeologie

 • pondělí 12. 9., 10:00 hod., posluchárna M21
 • Setkání bude zahájeno společně pro celý ústav, následovat budou pohovory pro první ročníky jednotlivých oborů.

Muzeologie

 • středa 21. 9., 13:00 hod., posluchárna M21
 • Setkání je společné pro bakalářské prezenční i kombinované studium. 

Ústav českého jazyka a Ústav české literatury

Český jazyk a literatura

 • bakalářské studium, 1. ročník – čtvrtek 15. 9., 12:00–13:30 hod., posluchárna C33
 • bakalářské studium, 2. a 3. ročník – čtvrtek 15. 9., 11:00–11:30 hod., posluchárna D51
 • navazující magisterské studium (specializace i sdružené studium) – čtvrtek 15. 9., 14:00–15:00 hod., posluchárna D33

Literatura a mezikulturní komunikace

 • čtvrtek 15. 9., 13:00–14:00 hod., posluchárna B2.21

Počítačová lingvistika

 • středa 14. 9., 10:00 hod., posluchárna G13

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 • čtvrtek 15. 9., 15:30–16:30 hod., posluchárna D33

Ústav evropské etnologie

Etnologie

 • středa 14. 9., 13:30 hod., posluchárna J31

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • bakalářské studium – pondělí 12. 9., 15:00–16:00 hod., posluchárna C34
 • navazující magisterské studium – pondělí 12. 9., 16:30–17:30 hod., posluchárna C34

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Německý jazyk a literatura

 • bakalářské studium – pondělí 12. 9., 10:00–11:00 hod., posluchárna B2.13
 • navazující magisterské studium – pondělí 12. 9., 11:00–12:00 hod., posluchárna B2.51

Nizozemský jazyk, literatura a kultura

 • středa 14. 9., 10:00 hod., posluchárna J22

Ústav hudební vědy

Hudební věda

 • bakalářské studium prezenční – středa 14. 9., 9:00 hod., posluchárna N41
 • bakalářské studium kombinované – pátek 16. 9., 12:00 hod., posluchárna N42 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studium – středa 14. 9., 11:00 hod., posluchárna N41

Management v kultuře

 • úterý 13. 9., 13:30 hod., posluchárna N41

Sdružená uměnovědná studia

 • prezenční studiumstředa 14. 9., 9:00 hod., posluchárna N51
 • kombinované studium – pátek 16. 9., 8:00 hod., posluchárna N51 (první hodina prosemináře)

Teorie a provozovací praxe staré hudby

 • pátek 16. 9., 16:45 hod., posluchárna N42

Teorie interaktivních médií

 • bakalářské prezenční studiumčtvrtek 15. 9., 9:00 hod., posluchárna N21
 • bakalářské kombinované studium – pátek 16. 9., 9:00 hod., posluchárna N21 (první hodina prosemináře)
 • navazující magisterské studiumčtvrtek 15. 9., 11:00 hod., posluchárna N21

Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Zvukový design a multimediální technologie

 • pondělí 12. 9., 10:00 hod., posluchárna N21

Ústav jazykovědy a baltistiky

Baltistika

 • středa 14. 9., 10:00–11:00 hod., posluchárna J21

Obecná jazykověda

 • pondělí 12. 9., 11:00 hod., knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky (budova J – přes dvůr z budovy G, první podlaží vlevo)

Ústav klasických studií

 • společné setkání všech studijních programů ÚKS – středa 14. 9., 10:00 hod., posluchárna A21
 • Navazují na něj oborová setkání, v opačném případě budou studující informováni mailem. 

Ústav pedagogických věd

 • orientační setkání pro studenty prvních ročníků všech prezenčních bakalářských i navazujících magisterských programů – pondělí 12. 9., 10:00 hod., posluchárna B2.23

Andragogika

 • Andragogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – čtvrtek 15. 9., 14:00–20:00 hod., posluchárna C43

Pedagogika

 • Pedagogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – úterý 13. 9., 14:00–20:00 hod., posluchárna C43

Sociální pedagogika a poradenství

 • Sociálně-pedagogický Magistart: Adaptační program pro první ročník prezenčního navazujícího magisterského studia – středa 14. 9., 14:00–20:00 hod., posluchárna C43

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Archivnictví, Pomocné vědy historické

 • pondělí 12. 9., 10:00 hod., B2.32

Ústav religionistiky

Religionistika

 • prezenční studiumpondělí 12. 9., 12:00 hod., posluchárna J22
 • kombinované studium – úterý 13. 9., 18:00 hod., online (MS Teams, odkaz obdrží studující mailem)

Ústav románských jazyků a literatur

Francouzský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumstředa 14. 9., 10:00 hod., posluchárna G24

Katalánský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumpátek 16. 9., 13:00 hod., posluchárna K12

Italský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumčtvrtek 15. 9., 12:00 hod., posluchárna G32
 • navazující magisterské studium – pátek 16. 9., 12:00 hod., posluchárna G21

Portugalský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumpondělí 12. 9., 9:00 hod., posluchárna G24

Španělský jazyk a literatura

 • bakalářské studiumúterý 13. 9., 12:00 hod., posluchárna B2.13

Ústav slavistiky

Jihoslovanská a balkánská studia

 • úterý 13. 9., 10:00 hod., posluchárna A31

Ruská studia

 • středa 14. 9., 9:00–12:00 hod., posluchárna A31

Ukrajinská studia

 • úterý 13. 9., 9:00 hod., posluchárna B2.32

Polská studia

 • čtvrtek 15. 9., 12:00 hod., posluchárna A31

Výuka v orientačním týdnu

První ročník bakalářského studia výuku nemá, je nahrazena oborovými setkáními a případně dalšími povinnostmi, které si určují ústavy či programy podle svých potřeb. Konání ostatní výuky je na rozhodnutí vyučujících/garantů předmětů. O tom, zda se bude již v orientačním týdnu konat výuka daného předmětu, informuje přímo vyučující e-mailem.

Jste na fakultě noví? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.