VELKÁ BRITÁNIE

 

Chevening Scholarships poskytovaná britským ministerstvem zahraničí

 

Britské ministerstvo zahraničí poskytuje pro školní rok 2006/2007, stejně jako v předchozích letech, tzv. „Chevening Scholarships“ umožňující postgraduální studijní pobyty na britských universitách. Několik stipendií bude uděleno i uchazečům z České republiky. Stipendia jsou zpravidla jednoroční („one year Diploma/Masters courses“), možné jsou však i kratší pobyty na tři až šest měsíců („shorter vocational courses or research attachments lasting from three to six months“). Stipendium pokrývá školné, životní náklady ve Velké Británii i cestovní náklady.

 

Uchazeči musí splňovat následující podmínky:

 

- být ve věku od 25 do 35 let

- musí již mít ukončen alespoň první stupeň vysokoškolského vzdělání („first degree“)

- velmi dobrá znalost angličtiny

- vysoká motivace, dobrá schopnost komunikace s jinými lidmi

- občanství České republiky

- výhodou je, když uchazeč má již praxi

 

Formulář žádosti lze stáhnout z webové stránky britského velvyslanectví (www.britain.cz) nebo Britské rady (www.britishcouncil.cz).

 

Uzávěrka přijímání přihlášek je 14. listopadu 2005.

 

Přihlášky je třeba zasílat na adresu:

 

Paní Helena Sojková

British Council

Bredovský dvůr

Politických vězňů 13

110 00  Praha 1

 

Uchazeči, kteří budou zařazeni do užšího výběru, budou konat pohovor na britském velvyslanectví v prosinci 2005. Dbá se na to, aby studijní zaměření stipendistů bylo relevantní z hlediska zájmů britské zahraniční politiky a britského velvyslanectví.

 

Kontakt a bližší informace:

Helena Sojková

Britská rada

e-mail: Helena.Sojkova@british.council.cz

 

Internet: www.chevening.com