Česká dětská literatura

Czech Literature for Children

Albatros -- stránky nakladatelství dětské literatury / main Czech publisher of children's literature
Profil nakladatelství Albatros do r. 1983 se pokusila postihnout Markéta Pilařová
Bibliografie překladů z angličtiny vydaných nakladatelstvím Albatros do r. 1983 - sestavila Markéta Pilařová

A History of Czech Literature for Children compiled by Helena Syrovátková
(podrobný přehled české dětské literatury v angličtině připravila Helena Syrovátková).

Hana Babincová on The Wise Jeweller, a book of Czech and Slovak fairy tales in English, published 1928 (in English)
Hana Babincová o knize českých a slovenských pohádek The Wise Jeweller, vydané v r. 1928 (česká verze eseje)
Pavlína Kršková o anglických překladech pohádek B. Němcové a K. J. Erbena

Otázky české dětské literatury nejsou bezprostředně předmětem tohoto semináře. Protože se však chceme zamyslet nad vlivy překladové literatury na tvorbu domácí, základní přehled je pro studenty vhodný; měli by přitom čerpat i z jiných zdrojů. Zaměříme se zejména na

(1) význam překladové literatury pro rozvoj domácí literatury pro děti

(2) poznámky o domácích původních dílech zjevně silně inspirovaných některým anglicky psaným dílem nebo snahou po kontaktu s anglickým prostředím. Sem patří například:

(3) Patřily by sem i případné úvahy o tom, co naopak proniklo z naší dětské literatury do světa. Jako výchozí (a nepříliš radostný) bod si ukažme, které autory a díla zmiňuje heslo Czechoslovakia v The Oxford Companion to Children's Literature [OUP 1995] (uvozovky vyznačují pasáže citované in extenso); takovýto přehled, zvláště byl-li publikován ještě v roce 1995, by rozhodně zasloužil doplnění a komentář:

The following extracts are found under the (somewhat anachronic) heading "Czechoslovakia" in The Oxford Companion to Children's Literature [OUP 1995] (quotation marks indicate that the passage is quoted in extenso); considering the year of publication, the information is outdated and rather brief. The history offered above gives a much fairer picture.

--- Czechoslovakia ---

Comenius, Orbis sensualium pictus
Jan Karafiát [1964-1929] Broučci ('Fireflies') [1895] -- 1st important Czech-language book
K. J. Erben -- began to collect folk-tales after the model of the Grimms
B. Němcová [1820-1862] Babička ('Grandmother') [1855] -- widely read by children
A. Jirásek [1851-1930] -- collections of old Czech legends; historical novels
Jan Neruda -- Dětem (collection of poetry for children)
Marie Majerová ("whose name has been given to an important Czech prize for children's books") [1882-1967] Čarovný Svět (sic!) ('Magic World') [1913]

"After the First World War, in the period of the first Czechoslovak republic, Jaroslav Hasek's celebrated novel The Good Soldier Svejk in the World War [1921-3] created a character who quickly became a part of children's lore as well as adults'. Hasek [1883-1923] also wrote children's stories, some of which he illustrated himself. Two other celebrated Czech -language writers, Josef and Karel Capek, also wrote tales for children."

... Jiří Trnka -- the most distinguished illustrator of the period, also a puppeteer.

"After the establishment of a socialist government in 1948, the production of children's literature was restricted to two state publishing houses, Albatros in Prague for the Czech language, and Mladé Letá in Bratislava for books in Slovak. Most outstanding books are published in both languages. Slovak writing has some independence and distinction."
Socialist realism (see Russia) has played a large part in modern Czechoslovakian writing for children; there are stories about the children's pioneer groups which play such a large part in all Communist bloc countries. Books of real quality have appeared, for example fantasy stories by Vaclav Ctvrtek, and 'novels of character' by Klara Jarunkova. There are a number of imports from the children's literature of other countries. Most children belong to the Young Readers' Club, which give them a choice of books from about 40 published each year."


Pro zajímavost dodáváme jedinou pasáž, kterou věnuje dětské literatuře Arne Novák ve svých Stručných dějinách literatury české (R. Promberger, Olomouc 1946) - význam překladu v počátcích formování původní literatury pro mládež je z ní dobře patrný: