Jídlo, pití a evropská vzdělanost III

  PROMĚNY

   

  Zahájení - (videozáznam)

  Dagmar Pichová: Variace literárního konzumu - (videozáznam)

  Jiří Gazda: Koktejly Benedikta Jerofejeva - (videozáznam)

  Irena Radová: Jako antičtí důchodci - (videozáznam)

  Marie Krčmová: Žaludkem v srdci v nových podmínkách - (videozáznam)

  Jan Zouhar: Proměny stravovacích návyků - (videozáznam)

  Radim Brázda: Pivní renesance: Místopisná sonda do obnovy regionálního pivovarnictví

  Josef Krob: Proměny mysli a těla - (videozáznam)

   

   

  P. S. Z korespondence s jedním z autorů:

  >> Zapomněl jsem ti říct, že svůj předloňský referát (Koktejly
  >> Benedikta Jerofejeva) jsem si ke svému překvapení přečetl v jednom z
  >> předsilvestrovských čísel Práva (samozřejmě od jiného, mě zcela neznámého
  >> autora...). To jsou ta úskalí intrenetu...
  >
  > To jsou ale... Nevyštrachal bys bližší údaje, které by mne na to
  > navedly? Nebo to bylo jen v papírové verzi?
  >
  > --
  > Josef

  Já jsem to četl v papírových novinách ze soboty 29. 12. (Petr Kotek, Smrtící
  koktejly z Ruska), celostránková příloha uprostřed. Úvod a konec textu jsou
  upravené, tělo textu je prakticky převzato beze změn, ale poznal jsem to
  hlavně podle těch receptů, protože takto to v té knížce upraveno není, je to
  moje úprava (nejen formální). Nechal jsem to plavat, protože autorství textu
  bych neobhájil (také je to kompilace několika jiných pramenů), a ani si na
  to autorská práva nečiním...
  Napsal jsem ti to jen jako střípek do diskurzu o internetu jako katalyzázotu
  interrextuality a kompilátorsví v současné realitě.
  Neřeš to...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Otázky pro hodnotitelskou komisi:

 1. Jaký je první dojem?

 2. Co to s námi udělalo?

 3. Co v nás zůstalo?

 4. Jak bychom s tím naložili?