Pravá tvář J. K. (17117 bytes)

 

Filosofie ve sci-fi
(Josef Krob)

 

Důvěřujte všem, kdo hledají pravdu,

nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že ji našel.

 

 


tytyty.gif (2080 bytes)

Zveřejněné texty povídek jsou určeny pouze pro studenty ke studijním účelům. Jsou zde jen jako nouzová náhražka knižní podoby, zejména proto, že jsem je nestačil opravit a obsahují tak velké množství přeskenů, a to někdy v takové podobě a takovém navršení, že budete muset vyvinout zvýšené usílí k pochopení smyslu. Pokud se nenajde nějaký dobrovolník, který by to opravil, budu to dělat sám a tedy  postupně a velmi pomalu.


Úvod

Prezentace

Marek Picha: Ospravedlnění použití sci-fi literatury k našim účelům.

 

1. Tvorba vesmírů, (s)tvoření světa

 • tvorba vesmíru a fyzikálních zákonitostí
 • antropický princip účastnické verze

osnova

2. Znak, jméno a skutečnost

 • vztah jména a skutečnosti, tabu slova, vulgarismy, onomatopoia, strukturace skutečnosti jazykem, magie (ovládání slovem, modlitbou…)
 • formulka ovládající svět, jednotná teorie všeho
 • logický trojúhelník, znaky a symboly a jejich vztah ke skutečnosti, konvencionalismus, strukturace jazyka skutečností

osnova

3. Evoluce, smysl života

 • biologická náhoda vs. účelnost, evoluční strategie
 • mohlo nedojít k evoluci (jak ji popisuje Golem, když se už objevil první systém? Bylo možné zůstat u velmi efektivní přímého zpracování sluneční energie?)
 • otázky smyslu (E. Rádl – objektivní a subjektivní smysl)

osnova

4. Sociální determinismus

 • Protektorství, řízení společnosti vlastní nebo cizí, sociální determinismus (determinismus vůbec, chaotické systémy), předpověď a plánování vs. chyba ve spontánně se vyvíjejícím systému a v plánovaném (lpění na chybném řešení),

osnova

5. Prostor, čas

 • Charles Shefield: Noční můry klasické fyziky a kvantové paradoxy. Ikarie 8/99, s. 11.

Možnosti cestování využitím časových a prostorových anomálií (červí díry, hyperprostor, časové smyčky…)

osnova

Z5

 

.

6. Mysl a tělo, solipsismus a realismus

 osnova

7. Umělá inteligence

8. Dějinná úloha chyby

  • Řád a chaos, přecenění řádu, spontánnost a plánování 

   

  osnova

9. Soud s lidským rodem

 • Stanislaw Lem: Hvězdné deníky
  •  Etika - zlo a přirozenost u lidstva jako biologického druhu

osnova

Z5 

15. 5. Dějinná úloha chyby, Soud s lidským rodem