„Stará trta“ jako atrakce Dnů slovanské kultury

Dana Ferenčáková

Staroslověnským slovem „trta“ se označuje „trs“, v tomto případě pamětihodný keř vinné révy, prastará hlava vinné révy, která je snad nejstarší v Evropě. Tento keř, jehož kmen má v průměru 25 cm a ve výšce asi 2 m se větví do dvou šlahounů, které se pnou vodorovně do délky až 15 m, byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů v r. 2004. Roste před jižním průčelím jednoposchoďové budovy na nábřeží řeky Drávy v Mariboru. Jeho stáří bylo odhadnuto podle dochovaných kreseb a podle analýz vzorků na více než 440 let. Každoročně se z něj sklízí asi 50 kg červených hroznů a kromě vysoké úrodnosti se tento exemplář vyznačuje i velkou odolností proti škůdcům.

Získat štěp z tohoto keře je exkluzivní záležitost. Vinařům z moravského Slovácka se to podařilo díky tomu, že v rámci Dnů slovanské kultury navštívil Moravu velvyslanec Slovinska Leon Marc a sazenici vinné révy přivezl jako dar svým hostitelům. Štěp vinné révy byl vysazen 21. 5. 2016 v Archeoskanzenu u Velmožského paláce v obci Modré, přičemž obec obdržela i certifikát o původu této odnože. Další dvě sazenice byly v ČR vysazeny už jen na dvou místech: na zahradě Pražského hradu a v Cerekvici nad Bystřicí.

Letošní květnové Dny slovanské kultury byly pojaty opravdu velkolepě jako prezentace slovensko-slovinské kulturní tvorby. Probíhaly v místech s živou cyrilometodějskou tradicí – v Uherském Hradišti, na Starém Městě, v Osvětimanech, v Modré a na Velehradě. Výstavu „Jože Plečnik – mistr sakrální architektury“ bylo možno zhlédnout v kostele sv. Ducha ve Starém Městě, zlatý poklad z obce Bojná byl vystaven v Centru slovanské archeologie v Uherském Hradišti, v hotelu Skanzen se konala degustace vína a v Osvětimanech bylo možno ochutnat halušky a zbojnický guláš. Na hoře sv. Klimenta se konala pěvecká vystoupení a koncerty bylo možno vyslechnout také ve velehradské bazilice. Mimořádný zájem vzbudil kulturní program prezentovaný v kině Hvězda v Uherském Hradišti, zejména hra Manželské vraždění, v němž vystoupila slovinsko-česká herečka Nataša Burger s divadlem na Jezerce a hra Slovenka na kvadrát od slovensko-slovinské spisovatelky Stanislavy Repar, v níž hlavní postavu ztvárnila slovenská herečka Zuzana Siposová . Pozoruhodný hudební zážitek přinesl i Večer slovanských balad v turistickém centru ve Velehradě. Hudební doprovod sólistky petrohradské opery Olgy Grudininy v tomto pořadu obstaral mistr hry na bajan Grigorij Polovika a kytarista Jevgenij Machina.

Zásluhu na dobré organizaci tohoto pestrého kulturního programu měl především jejich hlavní pořadatel, Slovanská unie v čele s doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., a také společnost Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje. Letošní ročník byl již třetí v pořadí, přičemž dva předešlé ročníky se konaly v Kroměříži. Pro příští rok se plánuje prezentace Chorvatska a Polska. Dny slovanské kultury získávají popularitu i díky tomu, že nejsou již jen příliš úzce spojovány s misionářskou tradicí slovanských věrozvěstů.

Dana Ferenčáková byla promována filoložkou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v r. 1960 a – aniž by čímkoli dalším osvědčila svůj odborný růst – získala titul magistry na Masarykově univerzitě v r. 1991. Střídala povolání středoškolské učitelky, redaktorky, písařky na dráze, příležitostné učitelky logopedie, překladatelky a průvodkyně turistů. Má dva syny, šest vnoučat a miluje květiny.

Kontakt: danaferencakova@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat