Česká a ruská přísloví o bohatství, poctivosti, práci a řemesle

Dana Ferenčáková

Spolu s porevolučními emigranty dorazilа do Československa přes Balkán anebo přes jadranské přístavy také přísloví a pořekadla.

Свой грош везде хорош – pamatovali si z domova ruští přistěhovalci, ale předrevoluční rubl měl náhle cenu jen pro sběratele mincí. Денежка без ног – а весь свет обойдет – vybavovali si další přísloví noví spoluobčané – a Češi jim sice přitakávali, ale raději je varovali: Bez peněz do hospody nelez. Výjimečně si také rozuměli, když jeden z nich řekl: Halíře dělají talíře, a druhý mu přitakal: Береженная копейка рубль бережет.

Nutno dodat, že ani chudoba nezastínila rozumný pohled na život: Без денег сон крепче, tvrdili shodně s Čechy, kteří raději poukazovali na problematický význam vědění: Kdo chce dobře spát, nesmí mnoho znát. Ovšem ti, kdo byli ohleduplní a dokázali spatřovat vznešenost dokonce i v chudobě, dodávali poznatek: Chudoba cti netratí. A Rusové přitakávali: Хоть мошна пуста, да душа чиста.

Morálka a rodinné štěstí zůstávaly vždy v centru pozornosti: Не надобен и клад, коли в семье лад, říkávali Rusové a Češi se vyjadřovali jadrněji: Kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji. A pokud někdo zkoumal zapeklité příčiny podobné situace, mohlo zaznít: Často lidé hynou klevetníků vinou. K tomu Rusové sice namítali: Добрая совесть не боится клеветы, avšak již svatý mnich Vasilij Veliký říkal: Трем лицам пакостит клеветник! Оклеветанному, слушающему и самому себе. Takže vždycky platilo: Кто правдой живет, добро наживет a Češi se navíc ještě utěšovali: Lež má krátké nohy, daleko neujde, anebo: S poctivostí nejdál dojdeš (což skeptici dokázali překroutit v opak: S poctivostí nejspíš pojdeš – ale tato novodobá lidová tvořivost se zde nepočítá).

Jako devízu, patřící na standardu i na pomník, si Češi zvolili heslo: PRAVDA VÍTĚZÍ. Ruští milovníci pravdy přikyvovali: На лжи правды не вырастишь, a k tomu dodávali moralisté: Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. Což Češi potvrzovali poukazováním na neblahé následky zbohatnutí: Bohatství plodí závist a chudoba nenávist. A aby byl pochopen dalekosáhlý a škodlivý vliv lži dodávali: Horší jazyk falešníka nežli kopí bojovníka. Ruské varování před lží je ovšem neméně naléhavé: Против вражьей лжи ухо востро держи! Mocné morální povzbuzení obsahuje také konstatování: Худо тому, кто добра не делает никому.

Po opuštění své rodné domoviny Rusové byli vystaveni zapomínání: С глаз долой – из сердца вон. A Češi jim přitakávali: Koho oči nevidí, toho srdce nebolí. Jak je však možno zapomenout na své blízké a zůstat šťasten? Коль дружка нет – не мил и белый свет, říkávali Rusové. Případně se přiznávali: Без друга на душе вьюга. Také Čechové odedávna vědí, že dobrá studna v suchu vodu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává – anebo se vyjadřují lapidárněji: V nouzi poznáš přítele. Co je však možno poradit cizincům, kterým se stýská, protože jejich přátelé zůstali daleko? Старый друг луще новых двух, říkali ruští emigranti a obávali se, že se už všichni navzájem nesetkají. Když Češi namítali: Přítel není ten, kdo tě polituje, ale kdo ti pomůže, chtěli tím upozornit na řadu štědrých lidí, s nimiž se zde Rusové nově seznámili. Kdo rád dává – dvakrát dává – zní české přísloví. Noví čeští přátelé ovšem chápali, že Rusové teskní, protože stará láska nerezavía proti věku není léku, což je možno rusky vyjádřit podobně: Старость не радость.

Stáří a mládí je lákavý námět mnohých přísloví: Учись с молоду, под старость не будешь знать голоду, eventuálně: Что в детстве приобретешь, на то в старости обопрешься. Podobně i Češi mohou konstatovat: Čemu se v mládí naučíš, ve stáří jak když najdeš, přičemž má toto přísloví i lapidární a varovnou variantu: Mladí ležáci, staří žebráci.

Začněme však zvyky pracovního dne: Ranní ptáče dál doskáče, povzbuzovali se Češi k aktivitě od samého rána a Rusové jim přitakávali: Кто рано встает, тому бог подает, anebo: Утром не встал, весь день потерял. Příslovím Коси коса, пока роса se ženci pobízeli k pilné práci od brzkého rána а zároveň si tak váhavci dodávali odvahy, aby „chytili příležitost za pačesy“. Když Čech pobízí sám sebe a říká: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, Rus konstatuje: Скуден день до вечера, коли нету дела.

Poznatek, že žádoucí výsledek práce se nedostaví bez námahy, Češi konstatují příslovím: Bez práce nejsou koláče. Jako produkt pracovního úsilí si však Rusové nepředstavují sladký koláč, ale rybu vylovenou z potoka: Без труда не вынешь и рыбу из пруда, říkají – a pro ty, kteří se bojí vody, varovně dodávají: Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

Že je nutno pracоvat s rozmyslem, o tom svědčí poznatek: Práce kvapná málo platná. Souhlasí s tím i Rusové: Дело верши, да не спеши, anebo: Не забывай старой истиныспешить нужно медленно. Ponaučení, že se dílo daří, pokud se dělá se zaujetím, vyjadřuje ruské heslo: Если нет охоты – мало толку от работы. Když se český řemeslník chystá do práce, utěšuje se myšlenkou, že řemeslo má zlaté dno a ruská varianta tohoto přísloví zní podobně: Ремесло – золотой кормилец. A všeobecně ovšem platí: Práce šlechtí člověka, čili Тот человек в почете, кого руки в работе.

Tоho, o němž se vyjadřujeme, že má obě ruce levé, ruské přísloví popisuje takto: Нечем хвалиться, коль все из рук валится. Usilovný pracovník, kolem kterého okounějí lenoši, může ironicky poznamenat: Двое пашут и семеро руками машут. Pokud přihlížející zpozorují, že mistr chybuje a poznamenají: Мастер глуп – а нож туп, nebo nedej bože pronesou ještě další zdrcující poznámku: Худая снасть и отдохнуть не даст, popřípadě У плохого мастера такова и пила, bývá oheň na střeše. Jedině v tom nachází dříč útěchu, když si řekne: Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.

Dílo zdatného stavitele ruské přísloví popisuje takto: Каков строитель, такова обитель. Česká obměna tohoto konstatování je méně poetická: Jaký pán, takový krám. O píli dobrého hospodáře existuje celá řada přísloví, ale českému komu se nelení, tomu se zelení snad nejlépe odpovídá: Где хозяин ходит – там нивка и родит. Také další přísloví jsou podobně výstižná: У доброго хозяина всякое семечко в своей скорлупе. Anebo případně: Не хозяин тот, кто своего хозяйства не знает. A o dobrém hospodáři nakonec svědčí i stav jeho dílny: Что на месте лежит, то само в руку бежит.

Různé druhy nářadí byly inspirací pro několikero českých přísloví: Nové koště dobře mete, anebo: Každý chvilku tahá pilku, případně: Co do mlýna nasypeš, to se taky semele, eventuálně: Čím hrneček navře, tím taky smrdí. Na lidskou inteligenci poukazuje rčení: Kdo nerozumí kování, nechť kladivo nehaní, a ze stejného soudku je také rada: Ševče, drž se svého kopyta. Na blíže nespecifikovanou spravedlnost poukazuje rčení: Čím kdo zachází, tím také schází, a pomyslnou náplastí na nezdar je konstatování: I mistr tesař se utne.

Rusové v takovém případě přizvukují: Не испортив дела, мастером не будешь. Případně: Где шьют, там и порют. A pro útěchu dodávají: Хоть ручки черны, да работа бела.

Mnohá ruská přísloví také často připomínají používané nářadí či materiál: Глину не мять, горшков не видать, říká jedno z nich. Druhé pak kárá lenost: У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. A třetí naopak chválí pilného včelaře: Для хорошего пчеловода нет плохого года. A konečně přísloví Шило в мешке не утаишь je z těch, které Slované znali, když ještě žili společně na stepních pláních.

Celá řada ruských přísloví svědčí o úctě k práci: Кто любит труд, того люди чтут, případně: Птицу узнают в полете, человека в работе, a přidejme ještě další výstižné konstatování: Славен человек делами – а не словами. České varování Devatero řemesel – a desátá bída má odradit ty, kdo dlouho nevydrží u žádné práce a čeká je chudobné stáří, mládeži je naopak určena ruská výzva: Всякому молодцу ремесло к лицу, anebo také: Век живи, век учись.

Ani tehdy, když se zdá, že se dílo podařilo a úspěšný den se kloní k večeru, pověrčivý Čech si není jist výsledkem: Nechval dne před večerem, říkává, protože nikdo nikdy neví, jak se nakonec všechno zvrtne.

Srpen 2018

Dana Ferenčáková

Kontakt: danaferencakova@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat