Zápisník z cest

1 | 2016
  1. Po stopách Dobrovského – Měšice (Eliška Gunišová)
2 | 2015
  1. Putování po Kalifornii (Danuše Kšicová)
1 | 2015
  1. Jaro v Nizozemí (Danuše Kšicová)
2 | 2014
  1. Poznávanie tvorivého prostredia autora (Eliška Gunišová)
  2. Šeď v Zaslíbené zemi (Hana Vondrů)
2 | 2013
  1. Exkurzia do Lužice (Lukáš Raffaj)
1 | 2011
  1. Kanada po česku (Danuše Kšicová)
2 | 2010
  1. Połączenie niespotykanego Macedonia
1 | 2010
  1. Aosta - oaza nie tylko dla narciarzy
  2. Jechać do Lwowa