Stovka známých přísloví a rčení ve svých českých a přibližných ruských obdobách, lidských přednostech, slabostech a nedostatcích

1) Bez peněz do hospody nelez

Беднее всех бед, когда в кабаке денег нет

Přibližně: В банях ночевать — душно, в кабаке без денег — скучно

2) Bez práce nejsou koláče

Любишь есть калачи, не сиди на печи

Без труда не вынешь и рыбку из пруда

3) Bližší košile než kabát

Своя рубашка ближе к телу

4) Bohatství plodí závist, chudoba nenávist

Přibližně: В лихости и зависти нет ни проку, ни радости

5) Cizí blbec pro smích, vlastní pro ostudu

Чужой дурак — веселье, а свой — бесчестье

6) Co je šeptem, to je s čertem

Где двое шепотом говорят, тут третий говорун не брат

7) Co má střízlivý na srdci, to má opilý na jazyku

Что у трезвого дума, то у пьяного речь

8) Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek

Сегодняшней работы на завтра не откладывай

Přibližně: Не обещай на завтра, что можно сделать сегодня

9) Co nechceš, aby jiní tobě činili, nečiň ty jim

Чего себе не хочешь, того другому не твори

Чего сам не любишь, того другому не желай

10) Co se škádlívá, rádo se mívá

Добрая шутка дружбы не рушит

Милые бранятся, только тешатся

11) Co se vleče – neuteče

Přibližně: Скачет баба и задом и передом — а дело идет своим чередом

12) Čemu se v mládí naučíš, ve stáří jak když najdeš

К чему ребенка приучишь, то от него получишь

Что в детстве приобретешь, на то в старости обопрешься

13) Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění

Волка пожалей, искусает еще злей

14) Darovanému koni na zuby nekoukej

Даренному коню в зубы не смотрят

15) Dluh není druh

Бойся долгов, как лихих врагов

Přibližně: Долги что жернова на шее

16) Dobré účty dělají dobré přátele

Дружба крепка не лестью — а честью

Přibližně: В долг брать легко, да отдавать тяжело

17) Dobrý konec všechno spraví

Конец — делу венец

18) Dvakrát měř, jednou řež

Семь раз примерь, один раз отрежь

19) Dvakrát nevstoupíš do téže řeky

Дважды в одну воду не входят

20) Hlad je nejlepší kuchař

Голод — лучший повар

Будут голодные — сьедят холодное

21) Hněv je špatný rádce

Гнев — плохой советник

22) Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze

Хочешь заиметь врага — дай в долг

23) Chodí štěstí dokola, sem tam sedne na vola

Přibližně: Счастье не конь, хомута не наденешь

24) Chudoba cti netratí

Бедность не порок

25) Chytrému napověz, hloupého trkni

Умному подскажи, а глупого тычь

Přibližně: Разумный только свистнет — а кто догадлив, смыслит

26) I mistr tesař se utne

И ловкие мастера иногда промахнутся

27) I chytrák se spálí

На всякого мудреца довольно простоты

28) Jak k jídlu, tak k dílu

Кому ленится к обеду, тому ленится и к делу

29) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Как аукнется, так и откликнется

30) Jak si kdo ustele, tak si lehne

Как постелешь, так и поспишь

31) Jaký pán, takový krám

Каков поп, таков и приход

32) Jeden je za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou

Přibližně: Все черти одной шерсти

33) Kam čert nemůže, tam nastrčí babu

Куда не черт поспеет, туда бабу пошлет

34) Kam vítr, tam plášť

Откуда ветер подует, туда он и клонится

Případně: Куда ветер дует, туда тучки бегут

35) Kapka vody i kámen proráží

Вода и землю точит, и камень долбит

Вода и мельницу ломает

36) Každá liška chválí svůj ocas

И ворона своих воронят хвалит

Всяк кулик свое болото хвалит

37) Každý chvilku tahá pilku

Чей черед — тот и берет

38) Kdo je zvědavý, bude brzo starý

Много будешь знать — скоро состаришься

39) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Не рой другому ямы, сам в нее попадешь

40) Kdo mnoho mluví, lže nebo se chlubí

Речист, да на руки не чист

41) Kdo nic nedělá, nic nepokazí

Не ошибается, кто ничего не делает

Не испортив дела, мастером не будешь

42) Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí

Опоздаешь, воду хлебаешь

43) Kdo se bojí, nesmí do lesa

Волков бояться — в лес не ходить

44) Kdo seje vítr, sklidí bouři

Кто сеет ветер, пожнет бурю

45) Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe

Тот смеется веселее, кто смеется последним

46) Kdo šetří, má za tři

Копейка рубль бережет

Без нужды живет, кто деньги бережет

47) Když kočka není doma, myši mají rej

Где кошки нет, мыши празднуют

48) Když se dva hádají, třetí se směje

Где два дурака дерутся, третий смеется

49) Když se kácí les, lítají třísky

В лесу рубят, а в мир щепки летят

50) Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Попал в собачью стаю, хоть не лай, а хвостом виляй

51) Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí

На деньги ума не купишь

52) Komu se nelení, tomu se zelení

Кто пахать не ленится, тому хлеб родится

Любишь есть калачи, не сиди на печи

53) Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká

Кто от каши обжегся, тот и на пахту дует

54) Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran

Берегись козла спереди, коня сзади и дурака со всех сторон

55) Kuj železo, dokud je žhavé

Куй железо, пока горячо

Коси коса, пока роса

56) Láska hory přenáší

Любовь горы свернет

Přibližně: Деньги — прах, одежда тоже, а любовь всего дороже

57) Láska kvete v každém věku

Любви все возрасты покорны

58) Láska nehněvaná není milovaná

Přibližně: Муж с женой бранится, да под одну шубу ложится

59) Lépe je zapálit svíčku, než proklínat temnotu

Лучше зажечь свечу — чем проклинать темноту

60) Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše

Лучше воробей в руке, нежели петух на кровле

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

61) Lež má krátké nohy, daleko neujde

Вранью короткий век

62) Mladí ležáci, staří žebráci

Гулявши много смолоду, умрешь под старость с голоду

Кто учится смолоду, не знает на старости голоду

63) Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Сказанное слово — золото, не сказанное — алмаз

64) Na cizím dvoře jsou jehňata tučnější

Курица соседа всегда выглядит гусыней

65) Na každém šprochu je pravdy trochu

Přibližně: Скажешь курице — а она по всей улице

Přibližně: Клевета — что уголь: не обожжет — а замарает

66) Nehas, co tě nepálí

anebo: Nestrkej nos do cizích věcí

Не тычь носа в чужое просо

67) Nechval dne před večerem

Утро вечера мудренее

Хвали утро днем — а день вечером

68) Nejdřív práce, potom zábava

Кончил дело, гуляй смело

Делу время, потехе час

69) Někdo má rád vdolky, jiný zase holky

У каждого свой вкус, кто любит дыню, кто арбуз

Přibližně: Ребенку дорог пряник — а старику покой

70) Nelze plivat proti větru

Себя жалеючи, кверху не плюй

71) Nemá víno na tom vinu, že dostaneš kocovinu

Přibližně: Кто винцо любит, сам себя губит

72) Nenadávej zrcadlu, že máš křivou hubu

На зеркало не чай пенять, коли рожа крива

73) Není kouře bez ohně

Огонь без дыма — а человек без ошибок не бывают

Přibližně: И под пеплом тлеет огонь

74) Není růže bez trní

Хорош цветок, да остер шипок

75) Není všechno zlato, co se třpytí

Не все золото, что блестит

76) Neříkej hop, dokud nepřeskočíš

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь

77) Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech

Беда не по лесу ходит — а по людям

78) Neštěstí ve hře – štěstí v lásce

Несчастлив в игре, так счастлив в любви

79) Nové koště dobře mete

Новая метла по новому метет

80) Oči by jedly, ale žaludek už nemůže

Брюхо сыто — да глаза голодны

81) Odvážnému štěstí přeje

Храбрым счастье помогает

82) Pes, který štěká, nekouše

Не бойся собаки, которая лает, а той, которая молча кусает

83) Podej mu prst – a chce celou ruku

Дай ему палец — а он за всю руку ухватится

84) Pod svícnem bývá největší tma

Под фонарем тьма гуще

Přibližně: В лесу тень весь день

85) Pomluva od lháře horší než požár od žháře

Přibližně: В клевете и зависти нет ни проку, ни радости

86) Potmě je každá kočka černá

В темноте все кошки серы

87) Povídali, že mu hráli

Знают и в Казани, что люди сказали

Přibližně: Навел тень на плетень

88) Pozdní hosti jedí kosti

Поздний гость гложет и кость

89) Práce kvapná, málo platná

Поспешишь — людей насмешишь

Берись — не торопись, а работай — не ленись

Не будь тороплив, но будь настойчив

90) Práce šlechtí člověka

Человек велик трудом

Доброе дело спасет душу и тело

91) Prázdný sud nejvíce duní

Пустая бочка громче гремит

92) Proti věku není léku

От смерти нет лекарства

93) Přeskoč, přelez, nepodlez

Přibližně: Где нельзя перескочить, там можно перелезть

94) Pýcha předchází pád

Спесивый высоко мыслится, да низко ложится

Высоко летаешь, да низко падаешь

95) Pýcha peklem dýchá

Так зазнался, что и черт не брат

Přibližně: Спесивому хвала лучше дара

96) Ranní ptáče dál doskáče

Кто рано встает, тому бог дает

97) Ruka ruku myje

Рука руку моет а вор вора кроет

98) Řemeslo má zlaté dno

Ремесло — золотой кормилец

99) S chutí do toho, půl je hotovo

За любое дело берись с охотой

100) Sliby – chyby

Что не властен давать, то бесчестно обещать

101) Sliby se slibují, blázni se radují

Обещалкиных на свете хоть пруд пруди

102) Slibů se nenajíš

Обещанным сыт не будешь

103) Starého psa novým kouskům nenaučíš

Старого волка в тенета не загонишь

Старого воробья на мякине не проведешь

104) Stokrát nic umořilo vola

Vzdáleně: Долг не велик, да лежать не велит

105) Strach má velké oči

У страха глаза велики

106) Střídmé jídlo, střídmé pití prodlužuje živobytí

Přibližně: Старание и труд к трезвости ведут

Не имей сто рублей — а имей трезвость

107) Šídlo v pytli neutajíš

Шило в мешке не утаишь

108) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne

До поры и кувшин по воду ходит

Přibližně: Терпя — и камень треснет

Anebo: Человек — не камень: терпит, терпит — да и треснет

109) Tichá voda břehy mele

В тихом омуте черти водятся

110) Světská sláva polní tráva

Мирская слава — в поле трава

111) Veselá mysl půl zdraví

Веселье — от всех бед спасенье

112) V nouzi poznáš přítele

Друг познается в беде

В нужде друга узнаешь

Přibližně: Тот брат, кто в беде поможет

113) Voda i oheň je dobrý sluha, ale špatný pán

Вода и огонь — хорошие слуги, но плохие повелители

114) Všechno zlé je k něčemu dobré

Нет худа без добра

115) Všude dobře, doma nejlépe

Везде хорошо, да дома лучше

116) V zdravém těle, zdravý duch

В здоровом теле здоровый дух

117) Závistivé oko vidí daleko

На чужую кучу нечего глаза пучить

118) Zloděj se i svého stínu bojí

Вор и своей тени боится

119) Zvyk je železná košile

Привычка — вторая натура


V dubnu 2021

Dana Ferenčáková absolvovala Filosofickou fakultu brněnské univerzity v r. 1960 a v r. 1991 na Masarykově univerzitě získala titul Mgr. Byla zaměstnaná jako učitelka, redaktorka, příležitostná logopedická asistentka a písařka na dráze. Rovněž působila jako překladatelka, tlumočnice a průvodkyně turistů. Má dva syny, šest vnoučat a má ráda květiny.

Kontakt: danaferencakova@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat