Podobnost čistě náhodná

(Městské lázně Kopečná)

Simeona Jedličková

Snad torzo korábu,
co vržen proti skále
u nohou usnul jí.

Snad vana pro obra,
co z krytu vychází
a tělo umývá si.

Snad je to autokar,
co lidi převáží
k moři vysněnému.

Snad… nebo ne?

Myšlenky,
co hlavou víří,
když lázeň vystydla mi.

Mgr. Simeona Jedličková absolvovala dvouoborové bakalářské studium Estetiky a Francouzského jazyka a literatury na FF MU. Dále pokračovala v magisterském studiu Estetiky, které ukončila diplomovou prací Poetika v Rozpravách Pierra Corneille. V doktorském studiu se dále zabývá estetikou a teorií umění vybraných frankofonních autorů.

Kontakt: 146971@mail.muni.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2020
  1. Výběr z Dignitas III (Sergej Dolgij)
2 | 2016
  1. Кофейно-солнечная погода (Galina Prokudina)
1 | 2016
  1. из цикла Т. (Galina Prokudina)
2 | 2015
  1. Из цикла «Корабль тумана» (Galina Prokudina)
  2. Из цикла «Т.» (Galina Prokudina)