Podobnost čistě náhodná

(Městské lázně Kopečná)

Simeona Jedličková

Snad torzo korábu,
co vržen proti skále
u nohou usnul jí.

Snad vana pro obra,
co z krytu vychází
a tělo umývá si.

Snad je to autokar,
co lidi převáží
k moři vysněnému.

Snad… nebo ne?

Myšlenky,
co hlavou víří,
když lázeň vystydla mi.

Mgr. Simeona Jedličková absolvovala dvouoborové bakalářské studium Estetiky a Francouzského jazyka a literatury na FF MU. Dále pokračovala v magisterském studiu Estetiky, které ukončila diplomovou prací Poetika v Rozpravách Pierra Corneille. V doktorském studiu se dále zabývá estetikou a teorií umění vybraných frankofonních autorů.

Kontakt: 146971@mail.muni.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2022
  1. Věřím (Alexandra Gorodecká)
1 | 2020
  1. Výběr z Dignitas III (Sergej Dolgij)
2 | 2017
  1. Вацлав Граб‘є – Колискова (Olena Harahulia)
1 | 2017
  1. Mám na talíři II. (Eduard Roreček)
1 | 2016
  1. Podobnost čistě náhodná (Simeona Jedličková)