Rerum Vulgarium Fragmenta (II)

Autor originálu: Francesco Petrarca

Autor překladu: Pavol Koprda

Jazyk originálu: taliančinaPer fare una leggiadra sua vendetta (II)


By Amor pomstu spriadol, zmysly láka,

že tak raz stresce tisíc urážok:

luk si vzal tajmä zas, že spraví zrok,

ak’ ten, čo zle chcúc, čas a miesto čaká.


Cnosť sa mi opevnila v srdci všaká,

že stiaľ sa bude brániť, a aj z ôk,

keď zišla smrtná rana v ľavý bok,

kde sa hrot zvykol zlomiť šípa neboráka.


Znepokojil ju prvý útok tak,

až síl jej zachýbalo a aj pole,

na ňom by pri potrebe zdvihla zbraň,


či ma do strmín zdvihla ako vták,

a obozretnosťou mi sňala bôle:

dnes chce, no nemôž’ ni za Božechráň.

Poznámky k prekladu

Verš 1: „...leggiadra“ – prostredníctvom vyvolania zmyslovej lásky sa pomstí za to, že Petrarca sa určitý čas svojho života venoval asketickému štúdiu (ktorého výsledkom sú latinské morálne a náboženské diela) s úmyslom obísť epikurejstvo, čiže uraziť Amora. Petrarca – stoik moderného stoicizmu Sigera Brabantského – je znova zaľúbený, teda porazený, prijíma zmyslovú lásku ako prinavrátenú do svojho života. Epikurejstvo je pomstené. Takto interpretuje aj Šavelová v knihe Dalle origini a Petrarca, 2021, s. 322 a Dante, Boccaccio, Petrarca, 2020, s. 92.

Verš 2: „...raz“ – 6. apríla 1327. Námet sonetu – zoznámenie s Laurou, sa spresňuje v sonetoch III a XXIII.

Verš 3: Že spraví urážky splatnými.

Verš 5: Všaková. Podľa Aristotela je cností jedenásť. Petrarca a Amor používajú v boji proti sebe odlišnú taktiku: Petrarca taktiku otvoreného boja, teda pomocou vedy, Amor úlisnosť a pascu.

Verš 7: Cez oči do srdca.

Verš 10: „pole“ – Petrarca potrebuje široký priestor bojiska, lebo bojuje odkrytými zbraňami, teda zbraňami vedy.

Verš 12: v pôvodine „alebo ma vydvihla na strmú vysokú skalu“. Ide o skalu útočiska, rozum, čiže školu Sigera Brabantského (podľa Gagliardiho).

Verš 14: Božechráň je náboženská zariekacia (zažehnávacia) formulka: „ani za Božechráň“ – ani keby človek vyslovil nábožnú zariekaciu formulku.


Tu uverejnené sonety propagujú projekt prekladu Spevníka s názvom „Petrarca: Výlomky duše. Fragmentorum liber“, ktorý podporil Fond na podporu umenia z verejných zdrojov Slovenskej republiky.

Prof. Pavol Koprda, DrSc., je talianista, literárny vedec a prekladateľ, venuje sa talianskej literatúre a slovensko-talianskym kultúrnym a literárnym vzťahom.

Kontakt: pavkoprda@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2021
  1. Překlad básně Jurije Izdryka „Okupace“ (Markéta Poledníková)
1 | 2020
  1. Bandera Distortion I (Klára Trávníčková - Adéla Mikešová)
2 | 2019
  1. Ptáci posledního léta (Eva Reutová)
  2. Žáby v moři (Petra Liebl)
2 | 2018
  1. Sedmnáct pytlů s paskami (Linda Heinigová)