Zaměstnanci fakulty

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.PhDr.Pavel Materna, CSc., nar.21.4.1930 Hněvkovice, ženatý, 6 dětí (2 z nynějšího manželství)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1,60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor logiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: logika, profesor, Filozofická fakulta MU
 • 1966: logika, docent, "Operative Auffassung der Methode", Filozofická fakulta UJEP Brno
 • 1957: logika, CSc., "Zu einigen Fragen der modernen Definitionslehre", Filozofická fakulta UK Praha
Přehled zaměstnání
 • 1991 - :Filozofická fakulta MU, profesor
 • 1990 - 1991: Filozofický ústav ČSAV, vědecký pracovník
 • 1977 - 1990: PÚDIS, výzkumný pracovník
 • 1965 - 1976: Filozofická fakulta UJEP, odb. asistent, docent
Pedagogická činnost
 • Logika, elementární kurs
 • Logická analýza přirozeného jazyka
 • Základní pojmy obecné logiky
 • Diplomové a doktorské práce, naposled (Bjorn Jespersen) "Attitudes and Singular Reference in Transparent Intensional Logic"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace transparentní intenzionální logiky na logickou analýzu jazyka
 • Teorie pojmu
 • Několik grantů GA ČR
 • Vedoucí RSS projektu "Concpetual Representation in the Information Society: European Schools of Cognitive and Linguistic Analysis in Cooperation and Competition".
Akademické stáže
 • 1966: Wroclavská univerzita
 • 1992: Colorado University at Boulder
 • Několik pobytů ve Finsku (Univerzity v Helsinkách, Tampere a Turku0
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakční rady Filozofického časopisu a Organon F.
 • Člen Internationale Bernard Bolzano Gesellschaft
 • Člen sekce společenských věd Grantové agentury Akademie věd ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • Viz předchozí rubriky. Četná pozvání na zahraniční akademická pracoviště (Finsko, Polsko, Holandsko, Rakousko, Švédsko, Německo,býv.SSSR)
Vybrané publikace
 • MATERNA, Pavel. Simple Concepts. Acta Analytica. Springer, 2012, roč. 27/2012, č. 4, s. ONLINE FIRST, 24 s. ISSN 0353-5150. doi:10.1007/s12136-012-0176-y. info
 • MATERNA, Pavel. Denotation and Reference. Organon F. Bratislava, Slovenská republika: Filozofický ústav SAV v Bratislave, 2010, roč. 17 / 2010, č. 1, s. 3 - 20. ISSN 1335-0668. URL info
 • MATERNA, P., M. DUŽÍ a B. JESPERSEN. The Logos of Semantic Structure. In Philosophy of Language and Linguistics. Frankfurt; Paris; Lancaster: Ontos Verlag, 2010. s. 85-101. ISBN 978-3-86838-070-5. URL info
 • DUŽÍ, Marie, Bjorn Thoring F. JESPERSEN a Pavel MATERNA. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. First edition. Berlin: Springer Verlag, 2010. 552 s. Logic, Epistemology, and the Unity of Sciences, 17. ISBN 978-90-481-8811-6. info
 • MATERNA, Pavel. Od intenzí k hyperintenzím. In Věda, filosofie, metodologie. Praha: Filosofia, 2009. s. 251-258. ISBN 978-80-7007-288-2. info
 • MATERNA, Pavel. Concepts and Recipes. Acta Analytica. Netherlands: Springer, 2009, roč. 24, č. 1, s. 69-90. ISSN 0353-5150. info
 • MATERNA, Pavel a Josef PETRŽELKA. Definition and Concept. Aristotelian Definition Vindicated. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2008, roč. 5, č. 1, s. 3-37. ISSN 1214-8407. info
 • MATERNA, Pavel. The Notion of Problem, Intuitionism and Partiality. Logic and logical philosophy. Torun, Poland: Nicholas Copernicus University Press, 2008, roč. 17, č. 17, s. 287-303. ISSN 1425-3305. info
 • MATERNA, Pavel. Dokázal Quine opravdu, že hranice mezi analytickými a syntetickými větami není přesně definovatelná. In Quine: nejen gavagai. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 21-68. ISBN 978-80-7043-638-7. info
 • MATERNA, Pavel. Some Problems Connected with a Procedural Theory of Concepts. In Jednotliviny, všeobecniny, významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008. s. 123-131. ISBN 978-80-969770-1-7. info
 • DUŽÍ, Marie, Bjørn JESPERSEN a Pavel MATERNA. Points of View from a Logical Perspective II. Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, XIV, č. 1, s. 5-31. ISSN 1335-0668. info
 • MATERNA, Pavel. Once More on Analytic vs. Synthetic. Logic and logical philosophy. Toruń, Poland: Nicholas Copernicus University Press, 2007, roč. 16, č. 1, s. 3-43. ISSN 1425-3305. info
 • MATERNA, Pavel. Church's Criticism of Carnap's Intensional Isomorphism from the Viewpoint of TIL. In Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007. s. 108-118. ISBN 978-80-967225-9-4. info
 • MATERNA, Pavel. Semantics of the Axiom (Schema) of Comprehension. In The Logica Yearbook 2006. Praha: Filosofia, 2007. s. 169-179. ISBN 978-80-7007-254-7. info
 • MATERNA, Pavel. Ordinary Modalities. Logique et Analyse. Belgie: National Centre for Logical Investigatio, 2007, -, -, s. 57-70. ISSN 0024-5836. info
 • DUŽÍ, Marie, Bjørn JESPERSEN a Pavel MATERNA. Points of View from a Logical Perspective I. Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2006, XIII, č. 3, s. 277-305. ISSN 1335-0668. info
 • MATERNA, Pavel a Marie DUŽÍ. Parmenides Principle (The Analysis of Aboutness). Philosophia. Netherlands: Springer, 2005, roč. 32, 1-4, s. 155-180. ISSN 0048-3893. info
 • MATERNA, Pavel. Conceptual Systems. 1. vyd. Berlin: LOGOS Verlag Berlin 2004, 2004. 189 s. Logics, 1. ISBN 3-8325-0636-5. info
 • MATERNA, Pavel a Marie DUŽÍ. Logical Form. In Essays on the Foundations of Mathematics ad Logic. Monza (Itálie): Polimetrica International Scientific Publisher, 2004. s. 115-153. ISBN 88-7699-014-3. info
 • MATERNA, Pavel a Marie DUŽÍ. A procedural Theory of Concepts and the Problem of Synthetic a priori. Korean Journal of Logic. Korea, 2004, roč. 7, č. 1, s. 1-23, 24 s. ISSN 1598-7493. info
 • MATERNA, Pavel. Actuality and Possibility (From the Viewpoint of Transparent Intensional Logic. In Philosophical Dimensions of Logic and Science, A. Rojszczak, J. Cachro, G. Kurczewski. Krakow: Kluwer, 2003. s. 289-295, 6 s. info
 • MATERNA, Pavel. Is strong correspondence (theory of truth) possible? In Philosophy and Logic. Search of the Polish Tradition. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. s. 13-26. ISBN 1-4020-1721-9. info
 • MATERNA, Pavel a Bjorn JESPERSEN. Are Wooden Tables Necessarily Wooden? Intensional Essentialism Versus Metaphysical Modality. Acta Analytica. Netherlands: Springer, 2002, roč. 17, č. 28, s. 115-150, 35 s. ISSN 0353-5150. info
 • MATERNA, Pavel a Jan ŠTĚPÁN. Filozofická logika: nová cesta? Olomouc: Olomouc (Univerzita Palackého), 2000. 127 s. ISBN 80-244-0109-6. info
 • MATERNA, Pavel. Dva druhy propozičních postojů. Organon F. Bratislava: AVSR, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 243-255. ISSN 1335-0668. info
 • MATERNA, Pavel. Simple Concepts and Simple Expressions. In The Logica Yearbook 1999. Prague: FILOSOFIA, 2000. s. 245-256. ISBN 80-7007-141-9. info
 • MATERNA, Pavel. Empirical Concepts. In Topics in Conceptual Analysis and Modelling. Praha: Filosofia, 2000. s. 116-125. ISBN 80-7007-136-2. info
 • MATERNA, Pavel. Two Notions of Concept. In Topics in Conceptual Analysis and Modelling. Praha: Filosofia, 2000. s. 13-54. ISBN 80-7007-136-2. info
 • MATERNA, Pavel. Actuality and Possibility from the Viewpoint of Transparent Intensional Logic. In 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Volume of Abstracts. Krakow: The Faculty of Philosophy Jagiellonian University, 1999. s. 128. info
 • MATERNA, Pavel. "Indirect Correspondence Theory of Truth" Vindicated. In The Logica Yearbook 1998. Praha: Filosofia, 1999. s. 36-49. ISBN 80-7007-123-0. info
 • MATERNA, Pavel. Two levels of Semantics. In Mezi jazykem a vědomím. Praha: Filosofia, 1999. s. 33-39. ISBN 80-7007-128-1. info
 • MATERNA, Pavel. Concepts and Objects. Helsinky: The Philosophical Society of Finland, 1998. 177 s. ACTA PHILOSOPHICA FENNICA. Vol. 63. ISBN 951-9264-34-5. info
 • MATERNA, Pavel. Pragmatic Meaning. In The Logica yearbook 1997. Praha: Filosofia, 1998. s. 65-70. ISBN 80-7007-052-8. info
 • MATERNA, Pavel. Bolzano a Frege o pojmu. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 6, s. 959-965. ISSN 0015-1831. info
 • MATERNA, Pavel. Teorie pojmu: množinová a bolzanovská tradice. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 4, s. 547-558. ISSN 00015-1831. info
 • MATERNA, Pavel. Rules of Existential Quantification into. Studia Logica. Varšava, 1997, roč. 57, č. 3, s. 331-343. ISSN 0039-3215. info
 • MATERNA, Pavel. Three kinds of using the identity sign. In Papers in Honor of Eva Hajičová. Netherlands: John Benjamin, 1996. s. 95-109. info
 • MATERNA, Pavel. Svět pojmů a logika. Praha: Filosofia, 1995. 132 s. ISBN 80-7007-078-1. info
 • MATERNA, Pavel. Užití jazyka a význam. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995, roč. 43, č. 4, s. 555-563. ISSN 00015-1831. info
 • MATERNA, Pavel. Ještě o pojmu. Reflexe : filosofický časopis : [časopis pro filosofii a theologii]. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, roč. 1995, č. 14, s. 8. ISSN 0862-6901. info
 • MATERNA, Pavel. On the Nature of Facts. In Mathematik und Logik/Perspectives in Analytical Philosophy. Berlin: Walter De Gruyter, 1995. s. 180-192. ISBN 3-11-014545-6. info
 • MATERNA, Pavel. The Modes of Presentation: Concepts. In Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning. Praha: Filosofia, 1995. s. 390-405. ISBN 80-7007-077-3. info
 • MATERNA, Pavel. Conceptual Systems and Kripke`s Puzzle. In The Logica yearbook 1994. Praha: Filosofia, 1994. s. 183-196. ISBN 80-7007-052-8. info
 • MATERNA, Pavel. Pojem jako logický objekt. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 41, č. 5, s. 843-856. ISSN 00015-1831. info
 • MATERNA, Pavel. Některá nedorozumění a neporozumění. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 40, č. 4, s. 322-325. ISSN 00015-1831. info
 • MATERNA, Pavel. The Paradox of Analysis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, roč. 1992, B 39, s. 7-15. ISSN 0231-7664. info
 • MATERNA, Pavel a Petr KOLÁŘ. On the Nature of Facts. In Philosophie und Logik/Perspectives in Analytical Philosophy. Berlin: Walter De Gruyter, 1993. s. 77-96. ISBN 3-11-014069-1. info
 • MATERNA, Pavel. Logik und Begriff. In Logik und Mathematik (Perspectives in Analytical Philosophy). Berlin: Walter De Gruyter, 1993. s. 180-192. ISBN 3-11-014545-6. info
 • MATERNA, Pavel. Question-like and non-question-like imperative sentences. Linguistic and Philosophy. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1981, roč. 4, č. 3, s. 393-796. ISSN 0039-3215. info
 • MATERNA, Pavel. The set of empirical questions that can be answered by an empirical-theory. Synthese. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1981, roč. 47, č. 11, s. 57-124. ISSN 0039-7857. info

8. 11. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.