Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 5. 2007
Datum ukončení řízení 1. 3. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Sostojanije i tendencii razvitija morfologičeskoj sistemy russkogo jazyka - s častičnymi istoričeskimi i sopostavitel´nymi vyvodami
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (FF MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 9. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Josef Andrš, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (FF UKF Nitra)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (FF MU Brno)
doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc. (FF OU Ostrava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.