doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.


kancelář: bud. A/A.113
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3320
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 28. 3. 1997
Datum ukončení řízení 1. 6. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Ff UK Bratislava, SK)
prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (PedF UK Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr.Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2000