Online výuka na FF MU

Z pohledu studenta

Jak může vypadat online výuka na FF MU?

Na filozofické fakultě se můžete setkat s různými podobami online výuky. Na této stránce naleznete základní informace o často využívaných nástrojích a o podobách online výuky i zkoušení.

Synchronní výuka

Synchronní výuka se snaží se co nejvíce přiblížit kontaktní výuce. Přednášky a semináře probíhají v časech dle rozvrhu. Hodiny se realizují nejčastěji na platformách MS Teams nebo Zoom.

Bez popisku

MS Teams

Online výuka, která probíhá synchronně s rozvrhem, a tedy „živě“, se z velké většiny koná na platformě MS Teams. K hovoru se lze připojit přes webový prohlížeč, ale doporučujeme stáhnout si desktopovou a případně i mobilní aplikaci.

Do MS 
Teams se přihlásíte přes univerzitní e-mail učo@muni.cz a primární heslo. K přednáškám se poté dostanete přes odkaz či kód týmu, který vám poskytne vyučující.

Pokud výuka probíhá v týmu, vyučující Vás do něj zapíše a k videohovoru se poté dostanete přes událost v kalendáři či přímo v konverzačním kanálu patřičného týmu. Ke schůzce se můžete také připojit přes rozvrh v IS (pokud to tak vyučující nastaví).

Podrobnější návod na MS Teams se nachází zde.

Bez popisku

Zoom

Další využívanou platformou k realizaci přednášek či seminářů je Zoom. Ten opět nabízí možnost stáhnutí desktopové či mobilní aplikace, ale rovněž se lze ke schůzi připojit přes webový prohlížeč. 

K videohovoru v Zoomu se připojíte přes odkaz či ID kód, které Vám vyučující dopředu poskytne. Dále stačí jen vyplnit své jméno a případně přístupový kód, který naleznete v emailu od vyučujícího, a jste na přednášce. V případě aplikace je třeba se zaregistrovat přes email a poté se k hovoru opět připojit podle přístupových údajů poskytnutých vyučujícím.

Do Zoomu se můžete kromě svého emailu přihlásit také přes CESNET. V tomto případě, při přihlašování klikněte na možnost SSO, do kolonky Company Domain vyplňte "cesnet" a vyberte Masarykova univerzita a potvrďte.

Již méně využívanými možnostmi, se kterými se můžete setkat jsou Skype a Google Meet. Obě dvě služby nabízí jak připojení přes webový prohlížeč, tak mobilní a v případě Skypu i desktopovou aplikaci.

Asynchronní výuka

Při asynchronní výuce setkávání není pravidelné, místo toho pracujete samostatně podle pokynů učitele. Vyučující Vám zpřístupní výukové materiály na vybrané platformě. Nejvíce používanou platformou je ELF (Moodle) a studijní materiály v IS.

Bez popisku

ELF

Pro „​offline“ výuku učitelé často využívají platformu ELF (Moodle). ELF umožňuje vyučujícím vytvořit pro daný předmět elektronický kurz. Jako studenti kurz v průběhu semestru procházíte a plníte zadané činnosti. Tyto činnosti mohou být v každém kurzu jiné, často se ale setkáte s přednáškami, povinnou četbou, testy, odevzdávárnami, fóry atp.

Do ELFu se dostanete pomocí webového prohlížeče. Pro přihlášení do systému použijte Vaše UČO a primární heslo. Po přihlášení uvidíte seznam kurzů, do kterých jste zapsáni.

Více informací o ELFu naleznete v Nápovědě pro studenty.

Bez popisku

Informační systém

Další často využívanou platformou je Informační systém MU. V prohlížeči se standardně přihlaste pomocí UČO a primárního hesla.

Poté v sekci Student klikněte na E-learning. Budete přesměrováni na stránku, na které najdete všechny studijní materiály zapsaných předmětů, nebo jejich interaktivní osnovy. Interaktivní osnova Vám umožňuje procházet studijními materiály podle týdnů a zaznamenává Váš pokrok ve studiu.

Druhou cestou, jak se dostat ke studijním materiálům, jsou informace o předmětu. Najděte požadovaný předmět v IS a v informacích o předmětu sjeďte dolů na studijní materiály. Zde najdete materiály roztříděny do složek, interaktivní osnovu poznáte podle zelené ikonky seznamu.

Více informací o e-learningu v IS MU naleznete zde.

Bez popisku

MS Teams

Studijní materiály také mohou být ukládány do aplikace MS Teams. Platforma je přístupná přes webový prohlížeč, ale doporučujeme si stáhnout desktopovou aplikaci.

Po stažení se přihlásíte pomocí univerzitního e-mailu ve tvaru učo@muni.cz a primárního hesla. V týmech zvolte požadovaný předmět. Studijní materiály naleznete v kanálu Obecné v záložce Soubory. Vyučující mohou pro výuku také využít záložek Poznámkový blok předmětu, Zadání a Známky.

Více informací o aplikaci MS Teams naleznete zde.

Učitelé mohou využívat i další aplikace jako je např. Google Classroom. Pro více informací o alternativních platformách kontaktujte svého vyučujícího.

Ověřování znalostí

S ověřováním znalostí se můžete setkat nejen ve zkouškovém období, ale již v průběhu semestru. Může probíhat ve formě testu, ústní zkoušky či kolokvia nebo odevzdání závěrečné práce. Setkat se můžete i s různými kombinacemi. Informace ohledně způsobu ukončení Vám vždy sdělí vyučující předmětu. U všech typů zkoušek si dobře poznamenejte datum.

  Test

 • Probíhá online, většinou v prostředí IS nebo v ELFu,
 • Můžete se setkat i s tím, že u testování budete s vyučujícím vést videohovor, kde Vás může průběžně kontrolovat,
 • Před psaním testu si zajitěte dobré internetové připojení,
 • Test pište raději na PC, v mobilním zobrazení některé funkce v ELFu nefungují.

Ústní zkouška

 • Probíhá jako videohovor přes platformu MS Teams,
 • Vyučující Vás může požádat, abyste mu ukázali, zda nemáte na pracovním stole nežádoucí pomůcky,
 • Opět dbejte na kvalitní internetové připojení a k hovoru si vyberte klidné místo.

Kolokvium

 • Může vypadat jako ústní zkouška ve skupině, což opět probíhá jako videohovor v MS Teams,
 • Dále může probíhat formou odpovědníku v ISu, odevzdání eseje nebo vypracování testu.

 Závěrečná práce

 • Většinou jde o semestrální práci nebo esej,
 • Vyučují zpravidla sám zadá instrukce, jak u vypracování postupovat a kam výsledný projekt uložit či poslat,
 • Může to být email, odevzdávárna v ISu či v ELFu.

 

Podrobněji je průběh ověřování znalostí popsán na této stránce.

Tipy

V této sekci jsme pro Vás sepsali tipy, které Vám mohou pomoct online výuku lépe zvládnout a rychleji se zorientovat.

Jak být v obraze?

 • Sledujte rozvrh v IS,
 • Kontrolujte kalendáře v MS Teams,
 • Pravidelně kontrolujte e-mail v IS a v O365.

Jak na úspěšný videohovor?

 • Přihlaste se pomocí UČO, nevcházejte do hovoru jako hosté,
 • Pokud nemluvíte, vypněte si mikrofon,
 • Hlaste se o slovo pomocí tlačítka “zvednout ruku” ,
 • Reagujte emotikony, aby měl vyučující zpětnou vazbu,
 • Pokuste se zajistit prostor, kde nebudete rušeni, 
 • Pokud vyučující neřekne jinak, zapněte si kameru,
 • Buďte na přednášce přítomni a poslouchejte, vyučující od Vás může vyžadovat reakci,
 • Zeptejte se vyučujícího, zda může přednášku nahrávat, sami bez jeho svolení takto nečiňte.

Jak přizpůsobit psaní poznámek online výuce?

 • Vyzkoušejte platformu, která nabízí online ukládání poznámek,
 • Dostaňte se tak k Vašim poznámkám z jakéhokoli zařízení,
 • Stáhněte si zdarma aplikace OneNote, Notion nebo použijte Dokumenty ve Vašem Google účtu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.