Organizační struktura výzkumného záměru

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Hlavní řešitel:
Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Tajemník:
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Vedoucí edičního střediska:
doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Administrativní pracovnice:
Mgr. Hana Ambrožová
Ekonomka:
Eva Homolová
Technický redaktor:
PhDr. Zdeněk Drahoš
Vědecká rada VZ:
  • prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
  • prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
  • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
  • PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Pracovníci D 1:
Pracovníci D2: