Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi nad projektem VZ Christianizace českých zemí ve středoevropském kontextu, která za účasti Martina Wihody, Tomáše Malého a Stanislava Balíka proběhla na půdě FF MU dne 10. 12. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 7. prosince 2010 přednášku Dr. Jiřího Hanzala (Zürich) s názvem Byli Cikáni žháři a tureckými špióny. K otázce tvoření mýtů a legend.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 6. prosince 2010 přednášku Dr. Giorgia Roty (Institut für Iranistik der OeAW, Vídeň) s názvem Habsbursko-perské vztahy na počátku 17. století.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi nad knihou francouzského spisovatele Philippa Nema Co je Západ?, která za účasti Petra Horáka, Josefa Války a Víta Hlouška proběhla na půdě FF MU dne 26. 11. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 24. listopadu 2010 přednášku Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov) s názvem Cesta k únoru 1948 ve světle diskurzívní analýzy. Mezi demokracií a stalinismem.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi na téma Nově uslyšet Máchu, která za účasti Marie Mackové, Jiřího Štaifa a Aleše Filipa proběhla na půdě FF MU dne 12. 11. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Archiv zpráv »


5.-6. 11. 2010
Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele
8.-10. 4. 2010
Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. (Rytířské duchovní řády ve střední Evropě. Středověk.)
14. 5. 2009
Sekularizace dělnického prostředí v 19. století
28. 4. 2009
Ernst H. Gombrich – ke 100. výročí jeho narození
12. - 14. 11. 2008
Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945
30. 9. - 1. 10. 2008
JUDr. Václav Kounic a jeho doba
16. - 18. 9. 2008
Šlechta v proměnách věků
24. - 25. 4. 2008
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století
6. - 7. 12. 2007
Kaiser Sigismund (†1437) – Herrschaftspraxis, Urkunden und Rituale / Císař Zikmund (†1437) – Vládní praxe, listiny a rituály
22. - 23. 11. 2007
Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století / Brünn - Wien, Wien - Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert
26. 10. 2007
Interpretace ruských revolucí 1917
31. 5. - 1. 6. 2007
Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku
3. 11. 2006
Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
Více »

Počátky novinového zpravodajství

Zdeněk Šimeček

Počátky novinového zpravodajství
(Do devadesátých let 18. století)

Matice moravská | Brno | 2011


Farní organizace na středověké západní Moravě

Petr Jokeš

Farní organizace na středověké západní Moravě

Matice moravská | Brno | 2011


Soudové zisku nenesou

Tereza Siglová

Soudové zisku nenesou
Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. panství

Matice moravská | Brno | 2011


Křesťanství a romantismus

Ivana Noble, Jiří Hanuš a kol.

Křesťanství a romantismus

CDK | Brno | 2011


Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Jiří Hanuš a kolektiv

Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Matice moravská | Brno | 2011


Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria

Martin Markel

Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria
Politika jihomoravských Němců v letech 1848-1919

Matice moravská | Brno | 2011


Další publikace a články »