Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria

Politika jihomoravských Němců v letech 1848-1919

Martin Markel

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 18, Brno 2011

Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria
 
Obsah
Předmluva
1. Úvod 14
1.1 Vymezení tématu a metodologie 14
1.2 Pramenná základna a literatura 19
2. Od poddaných a měšťanů k občanům (1848-1867) 27
2.1 Znojemská a jihomoravská společenská realita starého absolutismu 27
2.2 Měšťanská revoluce jihomoravských mlynářů, sedláků a měšťanů (1848-1849) 32
2.3 Omezování svobodné politiky - decennium byrokratů (1849-1860) 39
2.4 Utváření svobodné politiky ve Znojmě a na venkově v počátcích ústavnosti (1860-1867) 49
3. Převaha měšťanské liberální politiky (1867-1889) 56
3.1 Znojemský obecní statut a sociálně-politický profil voličů a členů obecního výboru 57
3.2 Formování politických táborů ve Znojmě a vznik (klerikální a české) opozice vůči německoliberální radnici (1867-1879) 64
3.3 Dvojaké postavení německých liberálů - monopol na radnici a opozice vůči vládě (80. léta) 77
3.4 Převaha německých liberálů na jihomoravském venkově (1867-1889) 91
4. Politická diferenciace a demokratizace národní společnosti (1889-1914) 111
4.1 Populismus na scéně - zformování křesťanskosociálního hnutí na jižní Moravě (1889-1895) 112
4.2 Boj o Vídeň - a jižní Moravu (1895-1897) 128
4.3 Odraz badeniovské krize a etablování německolidového (deutschvolkisch) hnutí na jižní Moravě (1897-1905) 143
4.4 Prolomení hegemonie znojemských pokrokářů a konstituování německolidového a antisemitského (deutschvölkisch) hnutí na jižní Moravě (1905-1908) 168
4.5 Znojmo ve víru nacionální a sociální radikalizace a jihomoravský venkov na cestě k převaze idejí agrarismu (1908-1914) 196
5. Válečný absolutismus versus národní demokracie (1914-1919) 234
5.1 Veřejný život na jižní Moravě za válečného absolutismu (1914-1917) 234
5.2 Válečná prohra a počátky národní demokracie aneb jihomoravští Němci mezi německorakouským a českým národním státem (1917-1919) 241
6. Závěr - konzervativní cesta zobčanštění společnosti 263
 
Seznam zkratek 269
Prameny a literatura 270
Seznam vyobrazení 279
Přílohy 281
Jmenný rejstřík 309
Resumé 317