Knižní publikace

 
Počátky novinového zpravodajství

Zdeněk Šimeček

Počátky novinového zpravodajství
(Do devadesátých let 18. století)

Matice moravská | Brno | 2011

 

Farní organizace na středověké západní Moravě

Petr Jokeš

Farní organizace na středověké západní Moravě

Matice moravská | Brno | 2011

 

Soudové zisku nenesou

Tereza Siglová

Soudové zisku nenesou
Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. panství

Matice moravská | Brno | 2011

 

Křesťanství a romantismus

Ivana Noble, Jiří Hanuš a kol.

Křesťanství a romantismus

CDK | Brno | 2011

 

Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Jiří Hanuš a kolektiv

Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Matice moravská | Brno | 2011

 

Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria

Martin Markel

Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria
Politika jihomoravských Němců v letech 1848-1919

Matice moravská | Brno | 2011

 

Šlechta v proměnách věků

Tomáš Knoz, Jan Dvořák (eds.)

Šlechta v proměnách věků

Matice moravská | Brno | 2011

 

Spory o čest ve středověku a raném novověku

Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková a kol.

Spory o čest ve středověku a raném novověku

Matice moravská | Brno | 2011

 

Dělník a měšťan

Lukáš Fasora

Dělník a měšťan
Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914

CDK | Brno | 2010

 

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

Pavel Pumpr

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách
Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

Matice moravská | Brno | 2010

 

Plenitudo potestatis in partibus?

Antonín Kalous

Plenitudo potestatis in partibus?
Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526)

Matice moravská | Brno | 2010

 

Dopisy z války Severu proti Jihu

Marek Vlha

Dopisy z války Severu proti Jihu
Korespondence českých vojáků v americké občanské válce

Matice moravská | Brno | 2010

 

Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

Anna Kerbach

Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

Matice moravská | Brno | 2010

 

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák, David Kovařík a kol.

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Matice moravská | Brno | 2010

 

Proměna středovychodní Evropy raného a vrcholného středověku

Martin Wihoda, Lukáš Reitinger a kol.

Proměna středovychodní Evropy raného a vrcholného středověku
Mocenské souvislosti a paralely

Matice moravská | Brno | 2010

 

AD IUSTITIAM ET BONUM COMMUNE

Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv

AD IUSTITIAM ET BONUM COMMUNE
Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku

Matice moravská | Brno | 2010

 

JUDr. Václav Kounic a jeho doba

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.)

JUDr. Václav Kounic a jeho doba

Matice moravská | Brno | 2009

 

Historik v proměnách doby a prostředí

Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.)

Historik v proměnách doby a prostředí
20. století

Matice moravská | Brno | 2009

 

Umění putovat

Martin Pelc

Umění putovat
Dějiny německých turistických spolků v českých zemích

Matice moravská | Brno | 2009

 

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300

Robert Antonín

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300

Matice moravská | Brno | 2009

 

Panovnické vjezdy na středověké Moravě

Robert Antonín - Tomáš Borovský

Panovnické vjezdy na středověké Moravě

Matice moravská | Brno | 2009

 

Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací

Tomáš Malý

Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací
Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století

Matice moravská | Brno | 2009

 

Knihy nábožné a prosté

Hana Bočková

Knihy nábožné a prosté

Matice moravská | Brno | 2009

 

An Eastern Schuman Plan?

Vladimír Goněc

An Eastern Schuman Plan?
Project of Central and East European Coal and Steel and Political Community (1953)

Masaryk University | Brno | 2009

 

Konverze a konvertité

Jiří Hanuš, Ivana Noble (eds.)

Konverze a konvertité
Sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení

CDK | Brno | 2009

 

Křesťané a socialismus

Marek Čejka, Jiří Hanuš (eds.)

Křesťané a socialismus
Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 2.

CDK | Brno | 2009

 

Historik na Moravě
Historik na Moravě
Sborník k přiležitosti 60. narozenin prof. Jiřího Malíře

Matice moravská | Brno | 2009

 

Sekularizace venkovského prostoru

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

Matice moravská | Brno | 2009

 

Člověk na Moravě

Jiří Malíř a kol.

Člověk na Moravě
ve druhé polovině 18. století

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2008

 

Brno Vídni, Vídeň Brnu

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Brno Vídni, Vídeň Brnu
Zemské metropole a centrum říše v 19. století

Matice moravská | Brno | 2008

 

Rituál smíření

Martin Nodl, Martin Wihoda (eds.)

Rituál smíření
Konflikt a jeho řešení ve středověku

Matice moravská | Brno | 2008

 

Křesťané a socialismus

Marek Čejka, Jiří Hanuš (eds.)

Křesťané a socialismus
Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 1.

CDK | Brno | 2008

 

Interpretace ruské revoluce 1917

Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (eds.)

Interpretace ruské revoluce 1917

CDK | Brno | 2008

 

In Between Enthusiasm and Pragmatism

Vladimír Goněc (ed.)

In Between Enthusiasm and Pragmatism: How to Construct Europe?
Six studies

Masaryk University | Brno | 2007

 

Cizincem na Moravě

Zdenka Stoklásková

Cizincem na Moravě

Matice moravská | Brno | 2007

 

Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa

Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (Hg.)

Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa
Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen

Langenargen | Brno | 2007

 

Bublinka ze života moravského

Zdeněk Fišer

Bublinka ze života moravského
Paměti Matěje Mikšíčka

Matice moravská | Brno | 2007

 

Skizzen zu mitteleuropäischem rechtpolitischem Denken

Vladimír Goněc

Skizzen zu mitteleuropäischem rechtpolitischem Denken
Über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse

Masaryk Universität Verlag | Brno | 2007

 

Václav III. (1289-1306)

Karel Maráz

Václav III. (1289-1306)
Poslední Přemyslovec na českém trůně

Bohumír NĚMEC – VEDUTA | České Budějovice | 2007

 

Katolická církev v Československu 1945-1989

Stanislav Balík, Jiří Hanuš

Katolická církev v Československu 1945-1989

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2007

 

Codex diplomaticus

Codex diplomaticus
Et epistolaris regni Bohemiae (Diplomatář)

Brno | 2007

 

Historik v proměnách doby a prostředí

Hanuš, J. – Vlček, R. (eds.)

Historik v proměnách doby a prostředí
19. století

Matice moravská | Brno | 2007

 

Svobodný občan ve svobodné obci?

Lukáš Fasora

Svobodný občan ve svobodné obci?
Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914

Matice moravská | Brno | 2007

 

Peníze nervem společnosti

Tomáš Borovský, Bronislav Chocholáč, Pavel Pumpr (eds.)

Peníze nervem společnosti

Matice moravská | Brno | 2007

 

Pieta z Jihlavy

Milena Bartlová a kolektiv

Pieta z Jihlavy
Pieta z farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě – nový pohled na staré téma

Oblastní galerie Vysočiny | Jihlava | 2007

 

Die Pieta aus Jihlava/Iglau

Herausgeben von Milena Bartlová

Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts

Matice moravská | Brno | 2007

 

Osobnosti moravských dějin (1)

K vydání připravili Libor Jan a Zdeněk Drahoš

Osobnosti moravských dějin (1)

Matice moravská | Brno | 2007

 

Vladislav Jindřich

Martin Wihoda

Vladislav Jindřich

Matice moravská | Brno | 2007

 

Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2007

 

Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu

Boček, P. – Hanuš, J. (eds.)

Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu
In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity

Masarykova univerzita | Brno | 2007

 

Česko-slovenský vztah

Vladimír Goněc

Česko-slovenský vztah v exilových diskusích počátkem padesátých let
Studie a dokumenty

Masarykova univerzita | Brno | 2006

 

Alchymie štěstí

Jiří Kroupa

Alchymie štěstí
Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810

Era | 2006

 

Querite primum regnum Dei

Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové

Querite primum regnum Dei

Matice moravská | Brno | 2006

 

Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci

Tomáš Borovský, Jiří Lach (eds.)

Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci

Matice moravská | Brno | 2006

 

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Martin Wihoda, Demeter Malaťák (eds.)

Stát, státnost a rituály přemyslovského věku

Matice moravská | Brno | 2006

 

Moravské vyrovnání z roku 1905

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Moravské vyrovnání z roku 1905
Der Mährische Ausgleich von 1905

Matice moravská | Brno | 2006

 

Člověk na Moravě

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Libor Vykoupil (eds.)

Člověk na Moravě
v první polovině 20. století

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2006

 

Kultura jako téma a problém dějepisectví

Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M. (eds.)

Kultura jako téma a problém dějepisectví

Matice moravská | Brno | 2006

 

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2006

 

Tschechen und Österreicher

Tomáš Knoz (ed.)

Tschechen und Österreicher
Gemeinsame Geschichte Gemeinsame Zukunft

Matice moravská | Janineum | Brno | 2006

 

Vznik státu jako proces sekularizace

Jiří Hanuš (ed.)

Vznik státu jako proces sekularizace
Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2006

 

Z dějin visegrádského prostoru

Vladimír Goněc, Radomír Vlček (eds.)

Z dějin visegrádského prostoru
Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám

Masarykova univerzita | Brno | 2006

 

Hubert Ripka: un Européen

Vladimír Goněc

Hubert Ripka: un Européen

Masarykova univerzita | Brno | 2005

 

Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem

Zdeněk Fišer (ed.)

Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem

Matice moravská | Brno | 2005

 

Brněnské paláce

Tomáš Jeřábek, Jiří Kroupa a kol.

Brněnské paláce
Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku

Barrister & Principal | Národní památkový ústav | Brno | 2005

 

Napoleonské války a historická paměť

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Napoleonské války a historická paměť

Matice moravská | Brno | 2005

 

Zlatá bula sicilská

Martin Wihoda

Zlatá bula sicilská

Argo | Praha | 2005

 

Od Moravy k Moravě
Od Moravy k Moravě
Z historie česko-srbských vztahů

Matice moravská | Brno | 2005

 

Tradice českého katolicismu ve 20. století

Jiří Hanuš

Tradice českého katolicismu ve 20. století

Centrum pro studium demokracie a kultury | Brno | 2005