Historik v proměnách doby a prostředí

20. století

Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.)

Matice moravská, Brno, 2009

Historik v proměnách doby a prostředí

Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Historický ústav AV ČR, v.v.i.

 
Obsah
Předmluva
Petr Horák
Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny
Jan Horský, Daniela Tinková
Roger Chartier: Nové intelektuální a kulturní dějiny jako historiografická odpověď na výzvy postmoderních kritik
Tomáš Malý
Tradice, moderna a odcházející "humanismus" – Philippe Aries
Milan Řepa
Vědec a "muž činu": Marc Bloch a jeho výjimečné postavení v kontinuitě vývoje moderního dějepisectví
Martin Kučera
Čas dění subjektu, čas vyprávění, čas historický
Jan Randák
Eric J. Hobsbawm – angažovaný člověk a historik
Václav Veber
Norman Davies
Jiří Hanuš
William Owen Chadwick
Václav Petrbok
"Kritický outsider" George L. Mosse
Jan Dobeš
Theodor Schieder – historik a pokušení politiky
Juraj Šuch
Frank Ankersmit, problematika povahy historických narácií a postmoderna
Martin Wihoda
František Graus. Zamyšlený poutník mezi živou a mrtvou minulostí
Josef Šaur
"Sovětský Karamzin" – Michail Nikolajevič Pokrovskij
Radomír Vlček
Nikolaj Ivanovič Karejev (1850-1931)
Marek Kornat
Historyk Europy Środkowo-Wschodniej. Oskar Halecki (1891-1973) w nauce i życiu Polski
Svatava Raková
Jesse Lemisch a neukončený spor o novou levici
Denisa Nečasová
Lynn Huntová
 
Seznam zkratek
Resumé
Přehled autorů