Umění putovat

Dějiny německých turistických spolků v českých zemích

Martin Pelc

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 27, Brno 2009

Umění putovat
 

Aktivita četných německých turistických organizací a jejich pozdější interakce s českými spolky pozvedla oblibu turistiky v českých zemích na nebývalou výši. Publikace sleduje dějiny německých turistických sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně se pokouší podat první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako ryze moderního fenoménu, spočívajícího nikoli v rousseauovském "návratu k přírodě", nýbrž v novém postoji k přírodnímu prostředí coby krajině.