Tschechen und Österreicher

Gemeinsame Geschichte Gemeinsame Zukunft

Editor: Tomáš Knoz

Matice moravská a Janineum, Brno, 2006

Tschechen und Österreicher

Vydala Matice moravská a Janineum v rámci Výzkumného záměru Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

 
Obsah sborníku