Vznik státu jako proces sekularizace

Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho

Editor: Jiří Hanuš

Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006

Vznik státu jako proces sekularizace
Obsah
Úvodem
Ernst-Wolfgang Böckenförde
Vznik státu jako proces sekularizace
Pavel Floss
Filosoficko-teologické aspekty procesů sekularizace a divinizace
František X. Halas
Sekularizace v Evropě od osvícenství po dnešek
Jiří Hanuš
O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil
Ignác Antonín Hrdina
Sekulární stát – prohra křesťanství, nebo vývojová etapa společnosti?
Jiří Kašný
Vznik státu jako proces sekularizace a souvislosti tohoto procesu v kanonickém právu
Pavel Keřkovský
Sekularizace – ambivalentní a inspirující
Zdeněk R. Nešpor
Sekularizace politiky a veřejné sféry a jejich nebezpečí.
Několik podnětů sociologie náboženství
Radomír Vlček
Ke kořenům sekularizace v ruském impériu
Jaroslav Vokoun
Civis simul et christianus.
E.-W. Böckenförde jako občan-křesťan
Ediční poznámka
Autoři