Počátky novinového zpravodajství

(Do devadesátých let 18. století)

Zdeněk Šimeček

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 35, Brno 2011

Počátky novinového zpravodajství
 

Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce. Proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl v Čechách vázán na Prahu, kam zprávy, na něž se vázaly informace došlé z dalších míst, přicházely z Augšpurku, Vídně a Vratislavi. Opomenut není ani pozvolnější vývoj novinářství v moravském a slezském prostředí.