Pieta z Jihlavy

Pieta z farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě – nový pohled na staré téma

Milena Bartlová a kolektiv

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2007

Pieta z Jihlavy
Obsah
Obsah