Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem

Editor: Zdeněk Fišer

Matice moravská, Brno, 2005

Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem

Vydala Matice moravská a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Brno 2005.