Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák, David Kovařík a kol.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15, Brno 2010

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945
 
Obsah
Úvodem
I. Dosavadní výzkum, perspektivy a metody
Stručné zamyšlení nad výzkumy poválečných "německých problematik" v českých zemích (Tomáš Staněk)
Jak dál ve výzkumu poválečného postavení německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích? Několik úvah k diskuzi (Adrian von Arburg)
Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace (Tomáš Dvořák)
Vertreibungsforschung zwischen Politik und Wissenschaft (Otfrid Pustejovsky)
II. Regionální výzkumy
Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti (Tomáš Dvořák)
Němci v Liberci po druhé světové válce (Kateřina Lozoviuková)
Němci na Jindřichohradecku po roce 1945 (David Kovařík)
Německy mluvící obyvatelstvo na Českobudějovicku po roce 1945. Stav bádání, prameny, metody, perspektivy (Jiří Petráš)
Německé obyvatelstvo v politickém okrese Žamberk v letech 1945-1948 (Václav Kaška)
Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave) (Soňa Gabzdilová-Olejníková)
Dopad represívnych opatrení na postavenie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1946 (Milan Olejník)
III. Nová témata, nové kontexty
KSČ a "naši Němci" (1945-1955). Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem (Matěj Spurný)
Problematika návratu "neprávem odsunutých" osob v projednávání ústředních státních orgánů (Adrian von Arburg)
Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry (René Petráš)
Několik poznámek o německých profesorech v českých zemích v hodině porážky (Jiří Němec)
Jmenuji se Emil Beer aneb pokus o životopisné porozumění (Petr Sedlák)
Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově (Otakar Kirsch)
Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945-1956 (Vladimír Černý)
K etnické identifikaci a jazykové situaci německé menšiny na Chomutovsku po roce 1945 (Sandra Kreisslová)
"Malý" retribuční dekret a německy hovořící obyvatelstvo v Ostravě v letech 1945-1948 (Andrea Lněničková Chrobáková)
 
Seznam zkratek
Prameny a vybraná literatura
Resumé
Autoři