Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku

Mocenské souvislosti a paralely

Martin Wihoda, Lukáš Reitinger a kol.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14, Brno 2010

Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku
 
Obsah
Slovo úvodem (Martin Wihoda)
Východiska a předpoklady
Nostra terra tua est camera. České země v historických počátcích středovýchodní Evropy (Martin Wihoda)
Pierwsza Monarchia Piastowska w koncepcjach urządzenia wschodnich obszarów imperium Ludolfingów u schyłku X i początku XI wieku a problem aspiracji politycznych władców polskich (Andrzej Pleszczyński)
Praha, Krakov a Olomouc - Tri časti ríše českých Boleslavov (Ján Steinhübel)
Uhorsko na ceste ku kresťanskej monarchii (Vincent Múcska)
Budování monarchie českých Přemyslovců
Postřehy a úvahy (Libor Jan)
Koruna česká a polská: prostor ke srovnání
Polska droga do korony królewskiej 1295-1300-1320 (Tomasz Jurek)
Král a království za posledních Přemyslovců (Přemysl Bar)
Kościół wobec monarchii i korony królewskiej w Polsce średniowiecznej (Jacek Maciejewski)
Dějiny neúspěchu aneb úsilí Přemyslovců o zřízení arcibiskupství v českém státě (Petr Elbel)
Kláštery v čase změny. Několik otázek nad přemyslovským 13. stoletím (Tomáš Borovský)
Kult świętych w Polsce średniowiecznej (Maria Starnawska)
Paměť a minulost
Jak viděla Hnězdno roku 1000 středověká tradice? (David Kalhous)
Král versus kníže? Idea panovnické moci v Kosmově kronice (Petr Kopal)
Nekrologia kláštera Pegau. Pozapomenuté svědectví o Přemyslovcích (nejen) Kosmova věku (Lukáš Reitinger)
Rex in regno suo? Wokół wyobrażeń i propagandy władzy królewskiej Piastów (do 1296 r.) (Przemysław Wiszewski)
Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století (Robert Antonín)
Dědictví přemyslovské epochy (Martin Čapský)
 
Seznam zkratek
Prameny
Literatura
Resumé
Adresář