Od Moravy k Moravě

Z historie česko-srbských vztahů

Vydala Matice moravská, Brno 2005

Od Moravy k Moravě

Sborník Od Moravy k Moravě je věnován problematice česko-srbských vztahů, zejména v 19. a 20. století. Do sborníku přispělo patnáct renomovaných historiků, lingvistů a literárních vědců především z Bělehradu, Nového Sadu, Prahy a Brna, kteří se ve svých příspěvcích věnovali především problematice kulturních kontaktů obou národů, stranou však nezůstaly ani otázky vlivu různých osobností a institucí na dobovou politickou scénu, na vznik a udržování hospodářské spolupráce apod. Pozornosti autorů neunikla tematika české kolonizace Banátské vojenské hranice, expanze českého bankovního kapitálu do srbského prostředí počátkem 20. století, vzpoury námořníků v Boce Kotorské v roce 1918, československého exilu Svetozara Pribićeviće, Masarykova vztahu k jihoslovanským národům, výběru českých osobností mezi čestné členy Matice srbské v meziválečném období, srbských přísloví v Mudrosloví Františka Ladislava Čelakovského, interpretace Čapkových děl v srbském prostředí nebo zájmu české literární kritiky o srbskou literaturu a divadlo. Sborník tak nabízí široké spektrum problémových okruhů a zároveň přibližuje nejnovější poznatky českého a srbského výzkumu v několika badatelských oborech.