Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Jiří Hanuš a kolektiv

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19, Brno 2011

Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě
 

Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací četba, christianizace obrazem, misijní dílo české emigrace ve 20. století apod.). Kolektivu autorů se podařilo dosáhnout vyváženého, ekumenického, odborně zaměřeného a přitom čtenářsky vděčného pohledu.