Z dějin visegrádského prostoru

Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám

Editoři: Vladimír Goněc a Radomír Vlček

Masarykova univerzita, Brno 2006

Z dějin visegrádského prostoru

Vydávají Středisko pro výzkum dějin střední Evropy MU, Historický ústav FF MU a Historický ústav Akademie věd ČR

 
Obsah sborníku Obsah sborníku