Interpretace ruské revoluce 1917

Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (eds.)

Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Brno 2008

Interpretace ruské revoluce 1917
Obsah
Jiří Hanuš
Interpretace ruské revoluce 1917
Radomír Vlček
Ruské revoluce a T. G. Masaryk. Ke kořenům interpretace ruských revolucí v roce 1917 v českém prostředí
Jaroslav Vaculík
Ruští Češi v předvečer a v průběhu revolucí roku 1917
Václav Veber
Interpretace ruských revolucí v západní historiografii meziválečného období. W. Gurian - B. Souvarine
Josef Šaur
Ruské revoluce v pojetí ruské emigrace na příkladu P. N. Miljukova
Jan Dvořák
Jan Slavík a Jan Kucharzewski: srovnání interpretací ruské revoluce
Zbyněk Vydra
Richard Pipes a interpretace ruské revoluce. Příklad pojetí americké historiografie
Stanislav Balík
Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy?
Jan Holzer
Fenomén ruské revoluce a politologovo oborové curriculum
Maciej Górny
Říjen a jeho soupeři. VŘSR v marxistickém dějepisectví v Československu, Polsku a NDR
Martin Kučera
Osud revoluce
Ľubica Harbuľová
Interpretácie a dezinterpretácie Októbra 1917 na Slovensku
Jaromír Blažejovský
Sviť, sviť, má hvězdo aneb metafory revoluce
Kamil Štěpánek
Ruské revoluce v metodické interpretaci základní a střední školy
Resumé: Interpreting the Russian Revolution of 1917
Autoři příspěvků