Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu

In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity

Boček, P. – Hanuš, J. (eds.)

Masarykova univerzita, Brno 2007

Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu

In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 53 (2006)