Hubert Ripka: un Européen

Vladimír Goněc

Masarykova univerzita, Brno 2006

Hubert Ripka: un Européen
Témata knihy V. Goňce Hubert Ripka
  • Mladý Hubert Ripka v prostředí československých reformátorů 20. a 30. let
  • Důsledky Mnichova jako podnět idejí evropské integrace
  • Pozitivní konfrontace s Milanem Hodžou a Antonínem Baschem v otázce regionálního sjednocení střední Evropy
  • V exilu po únoru 1948: Ripkovy úvahy o "novém federalismu"
  • Prvotní náčrt "Středoevropské konfederace"
  • Program "Federace střední Evropy" z února 1953
  • Přes hranice tradicionalistického federalismu: kombinace supranacionálních a intergouvernementálních orgánů
  • "Německá otázka"
  • "Ripkův plán"
  • "Rusko a Evropa" v pojetí H. Ripky