Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací

Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století

Tomáš Malý

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 24, Brno 2009

Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací
 

Kniha nabízí specifický pohled na podobu zbožnosti laiků ve dvou staletích po bitvě na Bílé hoře. Prostřednictvím analýzy dobové literatury a měšťanských závětí se autor pokouší sledovat proměnu, která se odehrála v souvislosti s postupným přijímáním katolické koncepce spásy duše a následně v souvislosti se sekularizačními tendencemi osvícenského období. V centru pozornosti stojí víra v očistec, fungování náboženských bratrstev a měšťanská dobročinnost 17. a 18. století. Kniha ukazuje, jakým způsobem reagovali laičtí věřící (v tomto případě měšťané) na nabídku kulturních statků či nových strategií zbožnosti a spásy ze strany státu a církve.