Osobnosti moravských dějin (1)

K vydání připravili Libor Jan a Zdeněk Drahoš ve spolupráci s Demeterem Malaťákem a Pavlem Pumprem

Matice moravská, Brno 2007

Osobnosti moravských dějin (1)
Obsah
Zahrada Moravy
Radoslav Večerka
Moravské země veliký občan, sláva a chlouba
Sv. Metoděj Soluňský
Jan Bistřický
Muž reformy na olomouckém stolci
Jindřich Zdík
Martin Wihoda
„Onen na Moravě, tento v Čechách panovati budou“
Vladislav Jindřich
Libor Jan
Věrně po boku svého krále
Bruno ze Schaumburku
Tomáš Borovský
Lesk stříbra i pevné okovy
Jindřich z Lipé
Miroslav Flodr
Cesta k právu a spravedlnosti
Jan, notář města Brna
Jaroslav Mezník
Kulturní panovník v rozjitřené době
Jošt Lucemburský
Václav Štěpán
Muž u zrodu husitské revoluce
Lacek z Kravař
Thomas Krzenck
Prelát táhne do války
Jan Železný
Miloš Kouřil
Diplomat a humanista
Tas Černohorský z Boskovic
Dalibor Janiš
Mezi Pravdou a Lží
Ctibor Tovačovský z Cimburka
Petr Vorel
První bankéř markrabství
Vilém z Pernštejna
Bronislav Chocholáč
Veliký a drahý klínot Jednoty
Jan Blahoslav
Tomáš Knoz
Mecenáš Labyrintu
Karel starší ze Žerotína
Pavel Balcárek
Velký kardinál, gubernátor země
František z Ditrichštejna
Josef Válka
Světlo v labyrintu vědění
Jan Amos Komenský
Dušan Uhlíř
„Kníže hrál ve Vídni hlavní roli…“
Václav Antonín z Kounic
Zdeněk Fišer
Milovník národa, který vzbudil nevděk
Alois Vojtěch Šembera
Jiří Kořalka
Rodem Moravan, národem Čech
František Palacký
Jiří Malíř
Šlechtic na prahu moderní doby
Egbert Belcredi
Vítězslav Orel
První genetik
Gregor Mendel
Lukáš Fasora
Podnikatel v kožedělném průmyslu
Carl Ferdinand Leopold Budischowsky
Pavel Marek
„Buď můj život jedna Boží chvála…“
Antonín Cyril Stojan
Jiří Pernes
„Život krásný ve své plnosti“
Adolf Stránský
Ladislav Soldán
Nedosněné sny
Vilém Mrštík
Libor Vykoupil
Zasloužil se o stát
Tomáš Garrigue Masaryk
Miloš Trapl
Tragédie politika s kolárkem
Msgre. Jan Šrámek
Miroslav Jeřábek
Příběh československého selfmademana
Tomáš Baťa
Jiří Mikulka
S tvrdou vůlí, houževností a nezdolnou energií
Vojtěch Boris Luža
Jan Břečka
Muž, který zabil Heydricha
Jan Kubiš
Jiří Trávníček
Básník ticha a krajiny
Jan Skácel