Křesťanství a romantismus

Ivana Noble, Jiří Hanuš a kol.

Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2011

Křesťanství a romantismus
 
Obsah
Ivana Noble
Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele 5
Jiří Hanuš
Spící bohatýr romantismu. Několik úvodních, kulturně-historických poznámek 12
Romantismus v perspektivě historie, filozofie a teologie
Petr Horák
Jak skončit revoluci? Romantismus tváří v tvář Historii 21
Joshua T. Searle
Romantismus, fantazie a utopie: teologické zhodnocení 32
Jan Kranát
Romantismus v teologii? Schleiermacherův "vyšší realismus" 47
Paruš R. Parušev
Romantické vlivy na počátku ruského slavjanofilského hnutí 64
Romantismus v perspektivě dějin literatury a výtvarného umění
Václava Bakešová
Victor Hugo a jeho vztah k náboženství 87
Jiří Kudrnáč
K recepci romantismu v druhé polovině 19. století. První poéma Vítězslava Hálka 102
Taťána Petrasová
Cit posvátného 113
 
Ediční poznámka 125
Autoři 126