Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.)

Matice moravská, Brno, 2009

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Historický ústav AV ČR.

 
Obsah
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Úvodem
Miroslav Kunštát
Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny
Miloš Havelka
Sekularizace a odkouzlení, kompenzace a integrace
K některým souvislostem procesu sekularizace v 19. století
Jiří Malíř
Moravské rolnictvo mezi liberalismem a politickým katolicismem
Vít Bělič, Jiří Štaif
Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899
Jiří Pokorný
Sekularizace a školství
Veronika Sušová
Staré i nové: Sekularizace politického vzdělání na předlitavském venkově ve druhé polovině 19. století a na začátku 20. století
Milan Hlavačka
Sekularizace a desakralizace času v české (venkovské) společnosti
Jan Randák
Nacionalizace a sekularizace náboženských symbolů a metafor ve druhé polovině 19. století
Milan Řepa
„Rušení náboženství“ na Jižní Moravě
Sekularizace ve světle protokolů Krajského trestního soudu v Brně z let 1859–1914
Pavel Marek
K náboženskému profilu Alfonse Šťastného
Jiří Hanuš
Krize a diferenciace kněžské identity na přelomu 19. a 20. století
Ernst Bruckmüller
Gläubige Frauen – ungläubige Männer
Zum Problem der Säkularisierung des ländlichen Raumes am Beispiel (Nieder-)Österreichs im 19. und 20. Jahrhundert
Karin Schneider
Zwischen den Autoritäten
Kirchliche Gebote und weltliche Ideale im Spannungsfeld sozialpolitischer Konflikte um 1900 (Dornbirn als Beispiel)
Kristina Kaiserová
Katolická církev, politika a sociální otázka v německojazyčných oblastech litoměřické diecéze
Pavel Novák
Sekularizace na kutnohorském venkově ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století
Marie Macková
Sekularizace a Hřebečsko
Martin Markel
Tradicionalistické střední Podyjí – zázemí německého katolicismu na Moravě
Lukáš Fasora
Sekularizace a „klerikální bašty“ na Brněnsku a Vyškovsku
 
Seznam zkratek
Autoři