Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

stav bádání - prameny - metody - perspektivy

Termín: 12. – 14. 11. 2008
Místo konání: Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Pořadatelé:
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., pracoviště Brno
Matice moravská
Historický ústav FF MU
Spoločenskovedný ústav SAV Košice
Program konference
konfer_nemci_program.pdf