2007

6. - 7. 12. 2007
Kaiser Sigismund (†1437) – Herrschaftspraxis, Urkunden und Rituale / Císař Zikmund (†1437) – Vládní praxe, listiny a rituály
22. - 23. 11. 2007
Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století / Brünn - Wien, Wien - Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert
26. 10. 2007
Interpretace ruských revolucí 1917
31. 5. - 1. 6. 2007
Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku