2006

3. 11. 2006
Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
22. 9. 2006
Historik v proměnách doby a prostředí
2. 6. 2006
Romanika na Moravě: Umění, mentality a moc