2010

5.-6. 11. 2010
Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele
8.-10. 4. 2010
Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. (Rytířské duchovní řády ve střední Evropě. Středověk.)