2005

1. a 2. 12. 2005
Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948: metody, stav a výhledy bádání
21. 11. 2005
Pecunia nervus societatis
16. 11. 2005
Restaurovaná Pieta z Jihlavy
10. a 11. 11. 2005
Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě
18. 10. 2005
Stát, státnost a rituály přemyslovského věku: problémy, názory, otázky
7. 10. 2005
Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu
27. 9. – 1. 10. 2005
Barokní nástěnná malba ve středni Evropě
21. 6. 2005
Václav II. Dvorské rituály a zbožná nadání
21. a 22. 4. 2005
Napoleonské války a historická paměť