Barokní nástěnná malba ve střední Evropě

Termín: 27. 9. – 1. 10. 2005
Místo konání: Brno - Praha

Mezinárodní setkání badatelů v oblasti dějin barokního umění a odborníků na restaurování. Konference se zabývala především barokní nástěnnou malbou ve střední Evropě a některými problémy spojenými s jejím restaurováním. Součástí akce byla návštěva a prohlídka barokních, v současnosti restaurovaných děl v Brně a v Praze. Přednesené příspěvky přinesly řadu poznatků, které ozřejmují vzájemný vztah historika umění, památkáře a restaurátora při zkoumání děl raného novověku.

Pořadatelé:
Seminář dějin umění FF MU v Brně
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Ústav dějin umění AV ČR v Praze
Moravská galerie v Brně
Odpovědná osoba:
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Kontaktní osoba:
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.