2008

12. - 14. 11. 2008
Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945
30. 9. - 1. 10. 2008
JUDr. Václav Kounic a jeho doba
16. - 18. 9. 2008
Šlechta v proměnách věků
24. - 25. 4. 2008
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století