Šlechta v proměnách věků

Termín: 16. – 18. 9. 2008
Místo konání: Boskovice, Salla terrena zámku

Pořadatelé:
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Historický ústav FF MU
Matice moravská
Muzeum Boskovicka
Historický ústav AV ČR
MP Holding, s.r.o, firma rodiny Mensdorff-Pouilly
Program konference
slechta_program.pdf