JUDr. Václav Kounic a jeho doba

Zámek Slavkov-Austerlitz, Historický ústav FF Masarykovy univerzity a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a Maticí moravskou

srdečně zvou na vědeckou konferenci

JUDr. Václav Kounic a jeho doba

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D.

Konference proběhne ve dnech 30. září a 1. října 2008 v prostorách slavkovského zámku, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna.


Program konference
Úterý 30. září
9:30 - 10:00
prezence účastníků
10:00 - 10:20
slavnostní zahájení konference
10:20 - 12:30
dopolední blok přednášek
JUDr. Václav Kounic, jeho rodina a veřejné působení
10:20 - 10:40
Mgr. Martin Rája (Zámek Slavkov-Austerlitz, Historický ústav FF MU Brno): Život JUDr. Václava Kounice
10:40 - 11:00
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha): Václav z Kounic a Národní strana svobodomyslná
11:00 - 11:20
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Katedra historie FF OU Ostrava): JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady
11:20 - 11:40
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (FF Univerzity Pardubice): Eleonora Kounicová a Božena Němcová
11:40 - 12:00
Mgr. Yvetta Dörflová (Památník národního písemnictví Praha): Láska mladého aristokrata k dceři národa aneb Vám vstříc nepřináším ani trochu pýchy aristokratické, upusťte též od své hrdosti měšťanské
12:00 - 12:20
Mgr. Olga Kolibová (ZŠ Nížkovice): Josefína Kounicová
12:20 - 12:40
diskuse
12:40 - 14:00
oběd
14:00 - 16:00
odpolední blok přednášek I.
JUDr. Václav Kounic, jeho rodina a veřejné působení
14:00 - 14:20
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR Brno): Václav Kounic a české slovanství
14:20 - 14:40
Mgr. Vladimíra Šplíchalová (Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami): JUDr. Václav Kounic jako mecenáš umělců
14:40 - 15:00
Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc. (Národní památkový ústav Praha): Václav Kounic a malíř Jan rytíř Skramlík
15:00 - 15:20
PhDr. Vladimíra Zichová (Zámek Slavkov-Austerlitz): Pozůstalost JUDr. Václava Kounice ve sbírkách Zámku Slavkov-Austerlitz
15:20 - 15:40
Mgr. Michaela Škvírová (Moravský zemský archiv v Brně): Podoba a vybavení slavkovského zámku v 80. a 90. letech 19. století
15:40 - 16:00
diskuse
16:00 - 16:15
přestávka na kávu
16:15 - 18:00
odpolední blok přednášek II.
Šlechta a společnost na přelomu 19. a 20. století
16:15 - 16:35
Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Historický ústav FF MU Brno): Šlechtičtí velkostatkáři a občanská politika
16:35 - 16:55
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Katedra historie FF OU Ostrava) Mezi regresí a modernizací, moravská šlechta kolem roku 1900
16:55 - 17:15
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (Historický ústav FF JU České Budějovice): Šlechta v české společnosti druhé poloviny 19. a počátku 20. století
17:15 - 17:35
Doc. Mgr. Radmila Švaříčková-Slabáková, Ph.D. (Katedra historie FF UP Olomouc): Rodinný život šlechty v prvních desetiletích dvacátého století
17:35 - 17:55
Jeremy King, Ph.D. (Mount Holyoke College, Department of History South Hadley, USA): The Effects of the Moravian Compromise
17:55 - 18:15
diskuse
18:15
ukončení úterního jednání
20:00
večerní přátelské setkání, raut
Středa 1. října
8:30 - 9:00
prezence účastníků
9:00 - 11:30
dopolední blok přednášek
Vysoké školství, studenti a Morava počátku 20. století
9:00 - 9:20
Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. - Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Historický ústav FF MU Brno): Václav Kounic a brněnská univerzita
9:20 - 9:40
Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Katedra historie FF UP Olomouc): Dvě epizody z úsilí o založení univerzity na Moravě
9:40 - 10:00
Doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (PF UK Praha): Radhošť, spolek moravských studentů v Praze
10:00 - 10:20
Mgr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě): Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
10:20 - 10:40
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR): Moravští juristé mezi Prahou a Vídní na počátku 20. století
10:40 - 10:50
PhDr. Pavel Cibulka, CSc. (Historický ústav AV ČR): Heinrich d'Elvert a jeho postavení v německém liberálním táboře na Moravě
10:50 - 11:30
diskuse
11:30
ukončení konference