Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu

Termín: 7. 10. 2005
Místo konání: FF MU v Brně

Setkání historiků, teologů a literárních vědců slouží k poznání badatelských problémů, které souvisejí s minulostí a přítomností pravoslaví, s jeho úlohou při formování moderních evropských národů a s jeho charakterem v měnícím se sekularizovaném světě.

Pořadatelé:
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Centrum pro demokracii a kulturu
Odpovědná osoba:
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D, tel. 775570802
Kontaktní osoba:
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D, tel. 775570802