Napoleonské války a historická paměť

Termín: 21. – 22. dubna 2005
Místo konání: Brno, budova Veřejného obránce lidských práv

Mezinárodní konference věnovaná napoleonským válkám a jejich reflexe v historiografii, působení válečných událostí na proměny společenských struktur a na formování moderních národů. Setkání bylo zaměřeno také na ztvárnění napoleonských válek ve filmu, výtvarném umění, hudbě a v lidové tvorbě.

Pořadatelé:
Seminář dějin umění FF MU v Brně
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Ústav dějin umění AV ČR v Praze
Moravská galerie v Brně
Odpovědná osoba:
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D., tel. 607574875