Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Metody, stav a výhledy bádání

Termín: 1. – 2. 12. 2005
Místo konání: FF MU v Brně

Konference si klade za cíl rekapitulovat stav bádání nad problematikou občanských elit prováděný dosud v ČR nesystematicky a z metodologického hlediska nejednotně a současně seznámit zdejší odborné badatele se stavem výzkumu této problematiky ve středoevropském kontextu.

Pořadatelé:
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Katedra společenských věd a práva Univerzity obrany
Historický ústav AV – pobočka Brno
Odpovědná osoba:
Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.